3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Artykuł + prezentacja do pobrania


Za dwa dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji przygotowałam artykuł i prezentację (do wyboru), w których można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące święta (źródła wykorzystane do przygotowania materiałów znajdują się w prezentacji dołączonej do artykułu).

Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto, które zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992). Dzień miał za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych oraz wskazać na potrzebę ich integracji z resztą społeczeństwa.


KONWENCJA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106).

Według zapisów w Konwencji osoby niepełnosprawne mają prawo do:

 • wolności i bezpieczeństwa,
 • swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji),
 • ochrony zdrowia,
 • edukacji,
 • życia prywatnego i rodzinnego,
 • udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

W Konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.


CELE DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych,
 • przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, w tym zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, z którymi się borykają,  
 • włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne,
 • zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

TRUDNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niepełnosprawność niewątpliwie wiąże się z trudnościami, jednak nie powinna uniemożliwiać samodzielności. Bardzo ważnym zadaniem społeczeństwa jest dołożenie wszelkich starań, aby minimalizować problemy osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień najczęściej napotykają na:

Trudności architektoniczne:

 • barierki,
 • wysokie krawężniki,
 • brak podjazdów,
 • zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
 • niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne.

Ograniczenia w dostępie do informacji:

 • wiadomości bez lektora języka migowego,
 • informacje nieczytelne,
 • przeładowane graficznie strony internetowe,
 • zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka.

Inne:

 • trudności ze znalezieniem pracy,
 • stereotypowe postrzeganie (osoba niepełnosprawna jako niezaradna życiowo czy niezdolna do podjęcia pracy).

INTEGRACJA

Idea integracji rozwinęła się najwcześniej w Stanach Zjednoczonych oraz w Szwecji. Jej początki w Polsce miały miejsce w latach 70. System integracyjny ma na celu stosowanie działań zmierzających do włączenia osób niepełnosprawnych we wszelkie formy życia społecznego.

Społeczeństwo tworzą osoby różniące się między sobą miejscem zamieszkania, wiekiem, wykształceniem, wyglądem i sprawnością. Na całym świecie, w każdej społeczności spotykamy osoby sprawne i niepełnosprawne. Niepełnosprawność przybiera różne rodzaje i stopnie, co w efekcie generuje różne oczekiwania i potrzeby. W związku z tym wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno być kompleksowe, obejmujące wszystkie obszary życia społecznego, zdrowotnego i zawodowego.


O tym, jak zachować się wobec osób niepełnosprawnych można dowiedzieć się oglądając cztery filmiki dostępne tutaj lub w prezentacji dołączonej do artykułu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *