Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Jak dobrze przygotować ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej? + ankieta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do pobrania


Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • jak przygotować się do sporządzenia oceny efektywności,
  • z jakich metod i technik można skorzystać dokonując oceny efektywności,
  • na co zwrócić uwagę przy pisemnym opracowywaniu oceny efektywności,
  • dlaczego ocena efektywności jest tak ważna.

Dodatkowo, w artykule znajdziesz przykładową ankietę z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którą możesz pobrać. Ankieta jest w formie edytowalnej, dzięki czemu masz możliwość zmodyfikowania jej i dostosowania do swoich potrzeb. Continue reading

Notatka służbowa w szkole – bardzo ważny dokument

Jak napisać dobrą notatkę służbową? + dwa wzory notatki służbowej do pobrania


Notatka służbowa to bardzo ważny dokument w szkole, jednak mam wrażenie, że często niedoceniany. A to błąd, ponieważ notatka służbowa jest przede wszystkim dokumentem chroniącym pracownika oświaty. Jej celem jest wykazanie prawidłowości działania w określonej sytuacji. W związku z tym dobrze sporządzona notatka służbowa może nam pomóc w wielu trudnych sytuacjach, a także udowodnić podjęte przez nas działania. Jako pedagog szkolny wiem, jak ważne są notatki służbowe w naszej pracy i nie unikam ich pisania. Dlatego też mogę śmiało powiedzieć, że mam już spore doświadczenie w tym temacie i chętnie się nim z Wami podzielę. Continue reading

Ankieta – jedno z narzędzi badawczych przydatnych w pracy pedagoga szkolnego

Jak stworzyć najprostszą ankietę w formularzu Google?


Zbliżający się koniec roku szkolnego zmusza nas do podsumowań. Jest to także czas wyciągania wniosków po roku naszej pracy i snucie planów na przyszłość. Co mogę poprawić/zrobić inaczej w przyszłości, aby efekty były lepsze? Jakie są oczekiwania społeczności szkolnej? Czego potrzebują moi uczniowie? Między innymi na tego typu pytania szukamy odpowiedzi. W tym celu wielu pedagogów i nauczycieli korzysta z różnego rodzaju ankiet, które dobrze przygotowane i rzetelnie wypełnione przez respondentów dają sporo informacji na badany temat. Continue reading

Sytuacje z gabinetów szkolnych specjalistów

Case study czterech różnych problemów uczniów


W gabinetach szkolnych specjalistów, pedagodzy szkolnych, pedagodzy specjalni, psycholodzy, każdego dnia stykają się z różnorodnymi sytuacjami, które wymagają natychmiastowej interwencji i wsparcia. Od problemów emocjonalnych po trudności w nauce, od konfliktów rodzinnych po zachowania problematyczne – specjaliści szkolni są nieustannie zaangażowani w pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Wspólnie z Wiolą @bluefingersbywiola przedstawimy Wam cztery przykładowe sytuacje, z jakimi jako specjaliści szkolni mamy do czynienia w swojej codziennej pracy. Continue reading

Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami – cz. I

Współpraca pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno-pedagogiczną


Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami to ważne zadanie. Przynosi wiele korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców oraz nauczycieli. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami pedagog szkolny może w pełni realizować zakres swoich zadań zawartych w rozporządzeniu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Continue reading

Współpraca pedagoga szkolnego z dyrektorem

Jak dbać o dobre relacje na linii pedagog-dyrektor?


Współpraca pedagoga szkolnego z dyrektorem jest niezwykle ważna w kontekście wszelkich działań podejmowanych przez pedagoga. Należy pamiętać, że dyrektor jest przełożonym pedagoga, a placówka, w której pełni on swoje obowiązki nie jest jego prywatną własnością, dlatego też wszelkie działania i ważne decyzje powinny być podejmowane w porozumieniu i za zgodą dyrekcji. W związku z tym, im lepsze będą relacje na linii pedagog-dyrektor, tym efektywniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza będzie praca pedagoga szkolnego. Continue reading

Pozytywne myślenie w pracy pedagoga szkolnego

Konkretne wskazówki, jak dbać o pozytywne myślenie (nie tylko dla pedagogów) z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia


Dzień Pozytywnego Myślenia to święto, którego inicjatorką jest amerykańska psycholog Kirsten Harell, od lat zajmująca się badaniami na temat wpływu optymistycznego myślenia na zdrowie oraz proces leczenia. Dzisiaj wiele badań potwierdza, że bardziej optymistyczne podejście wpływa nie tylko na poprawę zdrowia psychicznego (mniejsze występowanie depresji u optymistów), ale także fizycznego (optymiści są mniej narażeni na choroby serca, wylew czy nowotwory). Continue reading

Metody aktywizujące w pracy pedagoga

Kilka słów o aktywnych metodach wspierających rozwój uczniów


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są metody aktywizujące,
  • dlaczego warto korzystać z metod aktywizujących,
  • jakie są korzyści stosowania metod aktywizujących podczas pracy z uczniami,
  • jakie są przykładowe metody aktywizujące.

Continue reading

Dobrostan psychiczny pedagoga szkolnego

Jak dbać o siebie pracując w zawodzie pedagoga?


Praca pedagoga szkolnego nie należy do najłatwiejszych z wielu powodów. Często bywa stresująca (więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj >) oraz obciążająca psychicznie. Pedagog, ale także psycholog szkolny zwykle pracują z uczniami, którzy wymagają wsparcia i pomocy. Często są to uczniowie dźwigający bagaż trudnych doświadczeń, z którymi nie do końca potrafią sobie poradzić. Dodatkowo dochodzi współpraca z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, która przecież może wyglądać różnie. Continue reading