Rozmowa pedagoga szkolnego z rodzicem

Co każdy pedagog powinien wiedzieć przed spotkaniem z rodzicami?


Spotkania z rodzicami spędzają sen z powiek wielu pedagogom. Zwłaszcza młode osoby będące na początku swojej pracy w zawodzie często obawiają się pierwszego spotkania z rodzicami. Wiem z własnego doświadczenia, że spotkania z rodzicami absolutnie nie muszą stresować oraz mogą przebiegać w miłej i spokojnej atmosferze. Oczywiście zdarzają się tzw. „trudni” rodzice, ale nasza postawa w dużej mierze determinuje przebieg całego spotkania. Continue reading

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Dwa różne dokumenty regulujące kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie i indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne


Na początku małe przypomnienie dotyczące orzeczeń. Orzeczenia wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych najczęściej możemy spotkać się z następującymi orzeczeniami:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychdla uczniów z niepełnosprawnością głęboką. 

Continue reading

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Co dzieje się z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej od momentu przyjęcia jej w szkole?


Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej placówce oświatowej może wyglądać nieco inaczej. Nie ma jednej, odgórnej procedury, która obowiązywałaby wszystkie placówki – każda szkoła czy przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według własnych wytycznych kierując się rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie jest aktem prawnym obligatoryjnym dla każdej placówki oświatowej. Continue reading

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kilka istotnych zmian także dla pracownika oświaty


22 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dotyczące działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiany w przepisach zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Ustawa jest obszerna, natomiast jest kilka istotnych zmian, które powinny być znane również pracownikom oświaty. Continue reading

Obserwacja pedagogiczna

Ważna metoda przydatna każdemu pedagogowi + materiały do pobrania


Z artykułu dowiesz się m.in:

 • co to jest obserwacja pedagogiczna,
 • kto może prowadzić obserwację pedagogiczną,
 • dlaczego obserwacja pedagogiczna jest tak ważna i potrzebna,
 • czym powinna charakteryzować się dobrze przeprowadzona obserwacja,
 • jakie elementy powinna uwzględniać obserwacja pedagogiczna.

Continue reading

Program wychowawczo-profilaktyczny

Ważny dokument w placówce oświatowej


Z artykułu dowiesz się:

 • co to jest program wychowawczo-profilaktyczny,
 • kto opracowuje program wychowawczo-profilaktyczny,
 • przez kogo jest uchwalany,
 • jakie przepisy prawa oświatowego należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu programu,
 • co powinien zawierać dobrze skonstruowany program wychowawczo-profilaktyczny.

Continue reading

Pedagog szkolny a pedagog specjalny

Podsumowanie pracy dwóch szkolnych specjalistów


Kończący się już rok szkolny był pełen wyzwań. Na przedszkolnych i szkolnych korytarzach pojawił się pedagog specjalny. Na początku września tak naprawdę trudno było określić, czym pedagog specjalny będzie się zajmował, jakie wyzwania przed nim czekają i jak będzie wyglądała współpraca z innymi specjalistami pracującymi w placówce. Na początku roku szkolnego wraz z Wiolą z @bluefingersbywiola przygotowałyśmy artykuł dotyczący różnicy pomiędzy pedagogiem szkolnym a pedagogiem specjalnym. Jeśli jeszcze nie przeczytaliście, zajrzyjcie koniecznie tutaj > Continue reading

Informacja o uczniu – ważny dokument ze szkoły do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jak powinna wyglądać dobrze przygotowana informacja o uczniu?


Uczeń udający się do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania powinien otrzymać ze szkoły informację na temat jego funkcjonowania. Jako pedagog szkolny wiem, że przygotowanie tego typu dokumentu często bywa dla wychowawcy nie lada wyzwaniem. Nauczyciele nie do końca wiedzą, co zawrzeć w informacji o uczniu – czego na pewno nie powinno zabraknąć, a co nie jest koniecznością. Choć nie ma jednego, oficjalnego wzoru tego typu dokumentu, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które z punktu widzenia diagnostów pracujących w poradni psychologiczno-pedagogicznej są niezwykle ważne. Continue reading

Pułapki w myśleniu pedagoga szkolnego

O tym, jakie mogą być wyobrażenia nt. pracy pedagoga szkolnego, zwłaszcza na początku przygody w zawodzie


Praca pedagoga szkolnego nie należy do najłatwiejszej funkcji w szkole. Wynika to z wielu czynników, o których więcej możecie przeczytać – tutaj > Szczególnie dla młodych osób, które są prosto po studiach i dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w szkolnej rzeczywistości, ale także dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę na stanowisku pedagoga szkolnego, jest to nie lada wyzwanie. Continue reading

Stres w pracy pedagoga

Dlaczego praca pedagoga szkolnego może być stresująca i jak sobie z tym radzić? + grafika do pobrania


Dzisiejszy artykuł kieruję przede wszystkim do pedagogów szkolnych, ale myślę, że odnajdzie się w nim sporo specjalistów oraz nauczycieli pracujących w szkole. Mimo, że praca pedagoga szkolnego znacznie różni się od pracy nauczyciela przedmiotu, czy wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, niemniej jednak uważam, że funkcjonując w szkolnej rzeczywistości, pewne stresory, w mniejszym lub większym stopniu dotyczą każdego, bez względu na wykonywany zawód. Continue reading