Co to jest Fas?

Funkcjonowanie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym


W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • co to jest FAS,
 • jak rozpoznać dziecko z FAS,
 • jakie są trudności (w tym edukacyjne) oraz mocne strony dziecka z FAS,
 • jak pracować z dzieckiem z FAS,
 • czy istnieją możliwości leczenia FAS.

Continue reading

Początek roku szkolnego dla pedagoga

Jakie dokumenty powinien przygotować pedagog szkolny oraz jakie podjąć działania?


Z artykułu dowiesz się:

 • co musi przygotować pedagog szkolny na początku roku szkolnego,
 • jakie dokumenty obowiązują pedagoga szkolnego,
 • jakie działania należy podjąć oraz jak dobrze je zaplanować.

Continue reading

Kim jestem czyli droga do wymarzonego zawodu

Materiały (nie tylko) na lekcje doradztwa zawodowego


Lekcje doradztwa zawodowego są w szkołach stosunkowo niedługo. Z przedmiotu nie ma ocen, więc uczniowie mają do niego różne podejście. Trzeba dołożyć wielu starań, aby zainteresować młodych ludzi lekcją, zwłaszcza, kiedy mowa o tematach związanych z psychologią. Pracując z młodzieżą w ostatnich klasach szkoły podstawowej mogę śmiało stwierdzić, że bardzo niewielu uczniów jest pewnych swoich decyzji, co do dalszej edukacji. Wielu ósmoklasistów jeszcze nie wie, jaką szkołę ponadpodstawową wybrać (mimo, że mamy marzec, więc czasu zostało naprawdę niewiele), nie mówiąc już o dalszych planach związanych ze swoją przyszłością zawodową. Continue reading

Doradztwo zawodowe na Wardwall

Ćwiczenia interaktywne nie tylko na lekcje doradztwa zawodowego


Prowadząc lekcje online trzeba dołożyć wielu starań, aby zaktywizować uczniów i zachęcić ich do interakcji. Zwłaszcza, kiedy mówimy o lekcjach doradztwa zawodowego, gdzie nie możemy skorzystać z głównego motywatora w postaci ocen. Przeglądając internet w poszukiwaniu inspiracji do zajęć znalazłam bardzo przydatne materiały interaktywne, które mogą ułatwić komunikację z uczniami. Continue reading

Co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce + strony internetowe z materiałami przydatnymi do zajęć


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i kto może z nich skorzystać,
 • jak wygląda organizacja zajęć w szkole,
 • jakie są przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć,
 • na jakich stronach internetowych można znaleźć materiały przydatne do zajęć.

Continue reading

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • kto może w nich uczestniczyć,
 • jak wygląda organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • jakie korzyści przynosi uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Continue reading