Jakie są zadania pedagoga szkolnego?

Czym zajmuje się pedagog w szkole


Z artykułu dowiesz się:

  •  jaka jest rola pedagoga w szkole,
  • na czym polega jego codzienna praca,
  • jakie są zadania pedagoga szkolnego wynikające z przepisów prawa,
  • artykuł przyda się studentom i osobom, które zaczynają pracę w zawodzie pedagoga.

Continue reading

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jedna z form wsparcia dzieci i rodziców w przedszkolu, szkole i placówce + prezentacja do pobrania


Z artykułu i materiałów do pobrania dowiesz się:

  • jakie przepisy regulują pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • kto może skorzystać z tej formy wsparcia,
  • jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Continue reading

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Wsparcie dla rodziców, dzieci i nauczycieli w sytuacjach trudnych + prezentacja do pobrania


Z artykułu i materiałów do pobrania dowiesz się:

  • gdzie szukać wsparcia w trudnych momentach życia,
  • jakie instytucje i strony internetowe oferują pomoc,
  • które numery telefonów przydadzą się w sytuacjach kryzysu psychicznego.

Continue reading