Co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce + strony internetowe z materiałami przydatnymi do zajęć


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i kto może z nich skorzystać,
  • jak wygląda organizacja zajęć w szkole,
  • jakie są przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć,
  • na jakich stronach internetowych można znaleźć materiały przydatne do zajęć.

Continue reading

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • kto może w nich uczestniczyć,
  • jak wygląda organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • jakie korzyści przynosi uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Continue reading