Zdrowie psychiczne najmłodszych

Dlaczego warto wzmacniać odporność psychiczną dzieci – prezentacja materiałów na lekcje profilaktyczną w klasach 1-3


W artykule między innymi:

 • źródła odporności psychicznej dziecka,
 • szkolne działania mające na celu kształtowanie odporności psychicznej uczniów,
 • prezentacja materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia lekcji w klasach 1-3 na temat zdrowia psychicznego.

Continue reading

Co to jest terapia pedagogiczna?

Wiedza w pigułce na temat terapii pedagogicznej


W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • co to jest terapia pedagogiczna,
 • do kogo skierowane są zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki jest cel oraz zasady terapii pedagogicznej,
 • ile czasu trwa terapia pedagogiczna,
 • kto może prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki powinien być dobry terapeuta pedagogiczny.

Continue reading

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą

Rozwijanie sprawności manualnej + przegląd pomocy i zabawek edukacyjnych


Z artykułu dowiesz się:

 • dla kogo ćwiczenia usprawniające motorykę małą,
 • jak w codziennych, domowych czynnościach rozwijać sprawność małej rączki (wiedza przydatna przede wszystkim rodzicom),
 • jakie są ćwiczenia rozwijające sprawność manualną dziecka,
 • z jakich zabawek i pomocy edukacyjnych korzystać, aby ćwiczyć motorykę małą.

Continue reading

Co to jest motoryka mała?

Wiedza w pigułce na temat zaburzeń motoryki małej


Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • co to jest motoryka mała,
 • od czego zależy rozwój motoryki małej,
 • dlaczego rozwijanie motoryki małej jest ważne i jak wpływa na naukę pisania,
 • jak rozpoznać zaburzenia motoryki małej.

Continue reading

Działania profilaktyczne w placówce oświatowej

Jak planować działania profilaktyczne w szkole? + prezentacja trzech pakietów profilaktycznych


Z artykułu dowiesz się:

 • jakie przepisy prawa regulują działania profilaktyczne w szkole, w tym program wychowawczo-profilaktyczny,
 • kto odpowiada za podejmowanie działań profilaktycznych w szkole,
 • jak planować działania profilaktyczne w szkole.

Dodatkowo w artykule prezentacja pakietów profilaktycznych – nowych produktów, które stworzyłam, aby ułatwić Wam pracę profilaktyczną.

Continue reading

Dysleksja istnieje

Diagnoza dysleksji oraz miejsca w sieci z wartościową wiedzą na temat dysleksji + bajka dla dzieci do pobrania


Dysleksja – niby wszyscy wiedzą, że jest, ale jeszcze sporo osób nie do końca wierzy, że naprawdę istnieje.  A dysleksja to nie kwestia wiary lecz wiedzy, jak zauważa prof. M. Bogdanowicz. W związku z tym nikt nie powinien kwestionować istnienia rozwojowych zaburzeń uczenia się w zakresie czytania – definicja z klasyfikacji ICD-11. Continue reading

Książkowe pomoce na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8

Gotowe materiały do pracy ze starszymi uczniami


Często pytacie mnie jakie pomoce mogę Wam polecić do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach starszych. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę jako terapeuta pedagogiczny również miałam podobne pytania. Na rynku jest mnóstwo materiałów i pomocy, ale zwłaszcza na początku swojej pracy nie wiemy, co się sprawdza, a co nie, a przecież nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego. Zatem skąd wiedzieć, co wybrać? Continue reading

Pedagog szkolny a pedagog specjalny

Podobieństwa i różnice w pracy dwóch różnych specjalistów


Od roku szkolnego 2022/23 w szkole mamy nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. Wiele osób ma problem z odróżnieniem roli pedagoga szkolnego od pedagoga specjalnego, a musimy pamiętać, że to dwa różne stanowiska. Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom, dotyczącym zarówno pracy pedagoga szkolnego, jak i pedagoga specjalnego postanowiłyśmy z Wiolą z @bluefingersbywiola przygotować dla Was artykuł, w którym staramy się wyjaśnić rolę i zadania pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego, a także podkreślić ścisłą współpracę tych dwóch specjalistów. Continue reading

Ogólnopolska konferencja online dla nauczycieli

(Nie)pokój nauczycielski. Jak zaciekawić i efektywnie uczyć pokolenie Z?


Już po raz kolejny Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają na niezwykle wartościową konferencję, która w tym roku skupi się na próbie zrozumienia psychiki i motywacji młodych ludzi z pokolenia Z i Alfa. Konferencja zatytułowana „(Nie)pokój nauczycielski. Jak zaciekawić i efektywnie uczyć pokolenie Z?” odbędzie się 20.09.2022 r. (wtorek) od godziny 9:30. Konferencja będzie miała formę online, a udział w niej jest bezpłatny. Continue reading