Kompetencje kluczowe – cz. 1.

8 kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie


Kompetencje kluczowe to hasło, które funkcjonuje w edukacji już od dłuższego czasu. Czy jednak każdy z nas potrafi wskazać osiem kompetencji kluczowych oraz wyjaśnić ich znaczenie w kontekście zmieniającego się świata? Zapraszam na pierwszy artykuł dotyczący kompetencji kluczowych, w którym postaram się odpowiedzieć na pytanie, co to są kompetencje kluczowe oraz jakie akty prawne je regulują, a także przybliżyć osiem kompetencji kluczowych ujętych w dokumencie Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Continue reading

Zajęcia rozwijające uzdolnienia a zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Dwie różne formy zajęć w szkole regulowane przez dwa różne rozporządzenia


Ilość zajęć w szkole może prowadzić do dezorientacji. Zwłaszcza kiedy różne formy zajęć brzmią praktycznie identycznie. Między innymi tak jest w przypadku zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Mimo że nazewnictwo niewiele się różni, istnieje zasadnicza różnica między tymi dwoma typami zajęć. Chociażby to, że każde z zajęć jest regulowane przez innego rodzaju przepisy prawa. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Continue reading

Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami – cz. III

Współpraca pedagoga szkolnego z policją


Zapraszam na trzeci już artykuł z cyklu „Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami”. Pierwszy artykuł z tego cyklu – Współpraca pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dostępny jest tutaj >

Drugi artykuł – Współpraca pedagoga szkolnego z miejskim/gminnym ośrodkiem pomocy społecznej dostępny tutaj >  Continue reading

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • dla kogo są organizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • kto prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • jak wygląda organizacja tych zajęć,
  • jaki jest cel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Continue reading

Sytuacje z gabinetów szkolnych specjalistów

Case study czterech różnych problemów uczniów – część 2


Praca szkolnych specjalistów bywa trudna i często nieprzewidywalna. Pewnie każdy, kto pracuje w szkole jako pedagog czy psycholog wie, co mamy na myśli 🙂 Nie oznacza to jednak, że nie jest przyjemna, ale trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze udaje się pracować według ściśle określonego planu. Wiele sytuacji dzieje się niespodziewanie, dlatego też trzeba być gotowym na nieustanne wyzwania. Dzisiaj z @bluefingersbywiola zapraszamy Was na drugą część naszego artykułu, który ostatnio bardzo przypadł Wam do gustu. Sytuacje z gabinetów szkolnych specjalistów, czyli case study czterech różnych problemów uczniów – część druga.  Continue reading

Zabawa w naukę dla najmłodszych

O czym warto wiedzieć?


Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka

Zabawa jest fundamentalnym elementem rozwoju dziecka. W pierwszych latach życia dzieci uczą się poprzez interakcję z otoczeniem, a zabawa staje się narzędziem, dzięki któremu rozwijają swoje umiejętności poznawcze, emocjonalne i społeczne. Poprzez zabawę, maluchy uczą się rozwiązywać problemy, rozwijają kreatywność oraz zdolności komunikacyjne. Zabawa jest również kluczowa dla rozwoju motoryki – zarówno tej dużej, jak i małej. Różnorodne formy aktywności, od prostych gier ruchowych po bardziej skomplikowane układanki, stymulują rozwój mózgu i przygotowują dzieci do przyszłych wyzwań edukacyjnych. Continue reading

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Jak dobrze przygotować ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej? + ankieta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do pobrania


Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • jak przygotować się do sporządzenia oceny efektywności,
  • z jakich metod i technik można skorzystać dokonując oceny efektywności,
  • na co zwrócić uwagę przy pisemnym opracowywaniu oceny efektywności,
  • dlaczego ocena efektywności jest tak ważna.

Dodatkowo, w artykule znajdziesz przykładową ankietę z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którą możesz pobrać. Ankieta jest w formie edytowalnej, dzięki czemu masz możliwość zmodyfikowania jej i dostosowania do swoich potrzeb. Continue reading

Test inteligencji Stanford-Binet (SB5)

Czy wiesz jakie są korzyści ze zdiagnozowania dziecka testem inteligencji Stanford-Binet (SB5)?


Test inteligencji Stanford-Binet, znanym również jako SB5, jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych narzędzi używanych do mierzenia ludzkiej inteligencji. Wykorzystywany od początku XX wieku, ciągle ewoluuje, by lepiej odzwierciedlać różnorodne aspekty zdolności poznawczych. Korzyści z jego zastosowania są wielorakie, w tym dokładne zidentyfikowanie poziomu inteligencji, co jest kluczowe zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i rozwojowym. Continue reading

Notatka służbowa w szkole – bardzo ważny dokument

Jak napisać dobrą notatkę służbową? + dwa wzory notatki służbowej do pobrania


Notatka służbowa to bardzo ważny dokument w szkole, jednak mam wrażenie, że często niedoceniany. A to błąd, ponieważ notatka służbowa jest przede wszystkim dokumentem chroniącym pracownika oświaty. Jej celem jest wykazanie prawidłowości działania w określonej sytuacji. W związku z tym dobrze sporządzona notatka służbowa może nam pomóc w wielu trudnych sytuacjach, a także udowodnić podjęte przez nas działania. Jako pedagog szkolny wiem, jak ważne są notatki służbowe w naszej pracy i nie unikam ich pisania. Dlatego też mogę śmiało powiedzieć, że mam już spore doświadczenie w tym temacie i chętnie się nim z Wami podzielę. Continue reading