Ankieta – jedno z narzędzi badawczych przydatnych w pracy pedagoga szkolnego

Jak stworzyć najprostszą ankietę w formularzu Google?


Zbliżający się koniec roku szkolnego zmusza nas do podsumowań. Jest to także czas wyciągania wniosków po roku naszej pracy i snucie planów na przyszłość. Co mogę poprawić/zrobić inaczej w przyszłości, aby efekty były lepsze? Jakie są oczekiwania społeczności szkolnej? Czego potrzebują moi uczniowie? Między innymi na tego typu pytania szukamy odpowiedzi. W tym celu wielu pedagogów i nauczycieli korzysta z różnego rodzaju ankiet, które dobrze przygotowane i rzetelnie wypełnione przez respondentów dają sporo informacji na badany temat. Continue reading

Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego

Komu przysługuje zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego?


Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, w tym z języka łacińskiego, nadal budzi sporo wątpliwości. Przyczyniły się do tego m.in. zmiany w przepisach prawa oświatowego, dokładnie w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które weszły w życie we wrześniu 2023 r. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli usystematyzować wiedzę w tym zakresie. Continue reading

Konkurs esejowy od BUKI

Nowe trendy w edukacji: jak technologie AI zmieniają tradycyjne metody uczenia się


Międzynarodowa firma EdTech, która pomaga korepetytorom na całym świecie znaleźć uczniów, a uczniom – znaleźć najlepszego nauczyciela, BUKI rozpoczyna pierwszy konkurs esejów dla studentów w Polsce. Naszym celem jest zrozumienie przyszłych zmian w edukacji i metodach nauczania przy użyciu AI, wspólnie z młodzieżą z Polski. Aby konkurs był jeszcze bardziej ekscytujący, oferujemy świetne nagrody. Dołączcie do nas! Continue reading

Odnawianie wiedzy i umiejętności – okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli

Dlaczego szkolenia okresowe BHP są kluczowe dla nauczycieli?


W placówkach edukacyjnych mogą wystąpić różne nieprzewidziane sytuacje. Dlatego szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli odgrywają bardzo ważną rolę – pozwalają przygotować się do reagowania w nagłych wypadkach i dostarczają niezbędnej wiedzy, dzięki której można zminimalizować ryzyko urazów podczas przerw i lekcji. Czy takie kursy są obowiązkowe? Jak często powinno się je odbywać? Odpowiedź na te i na inne pytania znajdziesz w naszym artykule – serdecznie zachęcamy do przeczytania! Continue reading

Sytuacje z gabinetów szkolnych specjalistów

Case study czterech różnych problemów uczniów


W gabinetach szkolnych specjalistów, pedagodzy szkolnych, pedagodzy specjalni, psycholodzy, każdego dnia stykają się z różnorodnymi sytuacjami, które wymagają natychmiastowej interwencji i wsparcia. Od problemów emocjonalnych po trudności w nauce, od konfliktów rodzinnych po zachowania problematyczne – specjaliści szkolni są nieustannie zaangażowani w pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Wspólnie z Wiolą @bluefingersbywiola przedstawimy Wam cztery przykładowe sytuacje, z jakimi jako specjaliści szkolni mamy do czynienia w swojej codziennej pracy. Continue reading

Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami – cz. I

Współpraca pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno-pedagogiczną


Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami to ważne zadanie. Przynosi wiele korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców oraz nauczycieli. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami pedagog szkolny może w pełni realizować zakres swoich zadań zawartych w rozporządzeniu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Continue reading

Dziecko w spektrum autyzmu

Fakty i mity na temat autyzmu


Autyzm to słowo, które nie brzmi już tak tajemniczo, jak jeszcze kilka lat temu. Mam wrażenie, że wiedza na temat spektrum autyzmu z roku na rok wzrasta w społeczeństwie, jednak nadal mamy jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie. Działania podejmowane z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającego na 2 kwietnia, mają na celu upowszechnianie wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz budowanie wrażliwości społecznej, w tym postawy pełnej tolerancji i akceptacji osób neuroróżnorodnych. Continue reading

Wielkanoc w klasach 1-3

Pomysły na zajęcia z młodszymi uczniami + przykładowy scenariusz zajęć o Wielkanocy oraz 4 karty pracy do pobrania


Święta Wielkanocne obfitują w wiele pięknych tradycji, które warto kultywować i przekazywać młodemu pokoleniu. Pamiętajmy, że to od nas (dorosłych) w dużej mierze zależy, czy Wielkanoc będzie dla dzieci w równym stopniu atrakcyjna, wyjątkowa i głęboka, co Boże Narodzenie. W wielu szkołach, tuż przed świętami prowadzone są zajęcia mające na celu przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą. Zatem, jeśli panujecie tego typu lekcję w swojej klasie lub też chcecie poruszyć temat świąt na zajęciach dodatkowych czy w świetlicy, mam dla Was trochę pomysłów, które powinny ułatwić Wam to zadanie 🙂 Continue reading