Uczeń z depresją w szkole

Jak wspierać dzieci i młodzież z depresją? + pomysł na lekcję profilaktyczną na temat depresji


W artykule m.in.:

  • kilka faktów dotyczących funkcjonowania dzieci z depresją,
  • z czym muszą zmierzyć się uczniowie z depresją w szkole,
  • do czego zobligowani są nauczyciele pracujący z uczniami z depresją,
  • jak powinna wyglądać komunikacja z uczniami z depresją – co mówić, a czego nie mówić?,
  • pomysł na lekcję profilaktyczną ze starszymi uczniami na temat depresji.

Continue reading

Standardy Ochrony Małoletnich

Pytania i odpowiedzi dotyczące standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem


Standardy ochrony małoletnich – wiele pytań i wiele wątpliwości. W ostatnim czasie dostałam od Was mnóstwo zapytań dotyczących opracowania i wdrażania standardów w placówkach oświatowych. Chociaż mam wrażenie, że w tym temacie powiedziano już wszystko, postanowiłam zebrać najważniejsze informacje z tego zakresu i odpowiedzieć na Wasze pytania zbiorowo (odpowiedzi opieram na źródłach podanych na końcu artykułu). Zatem zaczynamy 🙂 Continue reading

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy

Jakie działania powinna podjąć szkoła w sytuacji wystąpienia przemocy internetowej? + pomysł na lekcje profilaktyczne z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu


Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy skupia się przede wszystkim na zaprzestaniu przez sprawcę swoich krzywdzących działań oraz udzieleniu odpowiedniego wsparcia ofierze. Jednak działania interwencyjne nie powinny kończyć się tylko na wymierzeniu kar sprawcom, ale powinny uwzględniać także elementy edukacyjne, naprawcze i utrwalające korzystne zmiany w postawach uczniów. Dlatego też warto prowadzić w szkole działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie cyberprzemocy. Continue reading

Pozytywne myślenie w pracy pedagoga szkolnego

Konkretne wskazówki, jak dbać o pozytywne myślenie (nie tylko dla pedagogów) z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia


Dzień Pozytywnego Myślenia to święto, którego inicjatorką jest amerykańska psycholog Kirsten Harell, od lat zajmująca się badaniami na temat wpływu optymistycznego myślenia na zdrowie oraz proces leczenia. Dzisiaj wiele badań potwierdza, że bardziej optymistyczne podejście wpływa nie tylko na poprawę zdrowia psychicznego (mniejsze występowanie depresji u optymistów), ale także fizycznego (optymiści są mniej narażeni na choroby serca, wylew czy nowotwory). Continue reading

Język angielski w pracy

Dlaczego znajomość angielskiego może pomóc w znalezieniu pracy


W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie granice gospodarcze się zacierają, język angielski stał się kluczowym narzędziem, otwierającym drzwi do globalnej współpracy. Poniższy artykuł skupi się na znaczeniu języka angielskiego w świecie zawodowym, prezentując jego wpływ na komunikację i konkurencyjność na rynku pracy. Język angielski jako główny język biznesu, umożliwia skuteczną komunikację między ludźmi z różnych kultur i narodowości. W świecie, gdzie współpraca transgraniczna staje się normą, biegła znajomość angielskiego staje się kluczowym atutem, przekraczając bariery kulturowe i otwierając drzwi do globalnych rynków pracy. Continue reading

Jak przygotować nastolatka do egzaminu FCE?

Kilka słów o egzaminie FCE


Egzamin FCE może otworzyć szereg możliwości młodemu człowiekowi, kiedy będzie podejmować decyzję o studiach w szkole wyższej lub szukać pracy. Taki certyfikat potwierdza biegłe posługiwanie się językiem na poziomie B2, swobodne wyrażanie swojej opinii, a także umiejętność pisania po angielsku. W tym artykule podpowiemy, jak przygotować nastolatka do zdania egzaminu. Continue reading

Metody aktywizujące w pracy pedagoga

Kilka słów o aktywnych metodach wspierających rozwój uczniów


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są metody aktywizujące,
  • dlaczego warto korzystać z metod aktywizujących,
  • jakie są korzyści stosowania metod aktywizujących podczas pracy z uczniami,
  • jakie są przykładowe metody aktywizujące.

Continue reading

Jak uczyć się skuteczniej? O tym jak inteligencje wielorakie wpływają na proces uczenia się

Rozwijanie poszczególnych typów inteligencji


Temat inteligencji wielorakich został poruszony w ostatnim artykule – tutaj >, gdzie znajdziecie szczegółowe założenia dotyczące teorii Howarda Gardnera. Mimo że teoria inteligencji wielorakich nadal budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w środowisku naukowym (m.in. od lat 80. badacze zadają pytania o teoretyczne podstawy inteligencji wielorakich) ma także wielu zwolenników, w tym przede wszystkim praktyków edukacyjnych. Continue reading

Inteligencje wielorakie

Podstawowe założenia teorii Howarda Gardnera i 5 zasad przydatnych każdemu pedagogowi


Twórcą inteligencji wielorakich jest Howard Gardner, amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Harvarda. Teoria została stworzona w 1983 roku i była przełomem w sposobie myślenia o inteligencji oraz uczeniu. Do tej pory w nauczaniu testowano i oceniano przede wszystkim zdolności lingwistyczno-logiczne, natomiast teoria Gardnera pokazała, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa – nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej. Istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Continue reading

Kara a konsekwencja

Dlaczego warto stosować konsekwencje zamiast kar i jak robić to skutecznie?


Dzieci zachowują się w różny sposób. Niekiedy zachowanie dziecka jest po prostu niewłaściwe lub niezgodne z ustalonymi wcześniej zasadami. W takich momentach zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni podjąć działanie. I tutaj pojawia się pytanie – kara czy konsekwencja? Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli rozwiać te wątpliwości. Continue reading