Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności i czym różni się od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Dwa niezależne dokumenty


Z artykułu dowiesz się:

 • co to jest orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kto może się starać o taki dokument,
 • czym różni się orzeczenie o niepełnosprawności od orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • w jaki sposób uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności.


Orzeczenie o niepełnosprawności, najprościej mówiąc, to dokument, który potwierdza, że jest się osobą niepełnosprawną. Rodzice dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o przyznanie mu różnych świadczeń, ulg czy rehabilitacji. Szczegółowe informacje, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności znajdują się na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej tutaj.


Co powinien zrobić rodzic, kiedy rozwój dziecka niepokoi?

Jeśli rozwój dziecka budzi obawy, a rodzic zauważa problemy, które nie powalają mu spać spokojnie nie ma na co czekać. Im wcześniej problem zostanie zdiagnozowany, tym szybciej można będzie podjąć kroki, które zapewnią dziecku fachową pomoc, a tym samym pozwolą na lepszy start w przyszłość. Od czego zacząć?

 • Krok 1 – konsultacja lekarska z pediatrą, który wykluczy lub potwierdzi problemy zdrowotne dziecka. W przypadku niepokojących pediatrę symptomów lekarz skieruje na dalsze badania i diagnozę do konkretnego specjalisty (np. neurologa, psychiatry, itd.).
 • Krok 2 – kontakt z przedszkolem lub szkołą – rozmowa z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub logopedą (w zależności od niepokojących problemów) na temat trudności dziecka.
 • Krok 3 – wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu wykluczenia zaburzeń rozwojowych.

W przypadku diagnozy o niepełnosprawności (które nie jest wyrokiem) należy postarać się o dwa dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegowydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Orzeczenie potrzebne jest do placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko (przedszkole, szkoła), aby mogło korzystać z kształcenia specjalnego, dostosowania wymagań edukacyjnych i innego oceniania.
 2. orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy/ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokument potrzebny jest aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności zyskuje się prawo do skorzystania z ulgi na przejazdy lub ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT.

Należy pamiętać, że w Polsce działa podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci, w związku z tym orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to dwa różne dokumenty. Rodzice często myślą, że mając orzeczenie o niepełnosprawności dziecko, co do zasady, będzie miało zapewnioną pomoc w szkole. Niestety tak to nie działa. Aby w pełni korzystać z pomocy szkolnej należy mieć drugi dokument, czyli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

10 komentarzy

  • Chcąc otrzymać zasiłek trzeba postarać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie wydane z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest podstawą dla szkoły do przyznania dziecku kształcenia specjalnego.

 • Dzień dobry.
  Moja córka jest na etapie orzeczenia o kształceniu specjalnym.
  Szkoła powinna realizować zapisy IPET, m.in. zapewnić psychologa o odpowiedniej specjalizacji. Jak wygląda finansowanie typu subwencja, jeśli dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności?
  Idąc dalej, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności szkoła może dostać subwencję. Czy może cześć środków przekierować na zewnętrzną pomoc psychologiczną?
  Pozdrawiam
  Seweryn

  • Na każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła otrzymuje subwencję. Środki z subwencji mogą być częściowo przekierowane na realizowanie pomocy poza szkołą – w tym celu najlepiej porozmawiać z dyrektorem placówki i upewnić się, jak to wygląda w Państwa szkole. Jeśli córka ma orzeczenie, w szkole musi być realizowane kształcenie specjalne wynikające z danego typu niepełnosprawności.

 • Mam pytanie o kryterium przyjęcia do przedszkola ze względu na niepełnosprawności rodzeństwa. Starszy syn ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Czy to uprawnia młodszego do skorzystania z tego kryterium przy rekrutacji do przedszkola?

  • W przepisach prawa – Prawo oświatowe Art. 131. 1. wskazany jest następujący zapis: Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
   2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1) wielodzietność rodziny kandydata;
   2) niepełnosprawność kandydata;
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Podsumowując, orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne.

 • Dzień dobry
  Dziecko moje ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na tej podstawie ma rewalidację i zajęcia socjoterapeutyczne(szkoła podstawowa). Dziś dostałam telefon ze szkoły z prośbą o dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności,mam pytanie -do czego jest ono potrzebne? Według mnie wystarczy tylko te dotyczące kształcenia specjalnego.

  • Dzień dobry, ma Pani rację – kształcenie specjalne przyznawane jest w szkole dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Myślę, że w tej sytuacji najlepiej zapytać w szkole, dlaczego potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności – może chodzi o jakieś dodatkowe wsparcie, które mogłaby Pani otrzymać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *