Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 2

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – terminologia trudności szkolnych


Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej to dwa ważne dokumenty, które zobowiązują nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się. Continue reading

Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 1

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – słowniczek specjalistycznych pojęć


Rodzic, który otrzymuje opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nawet jeśli jest ona napisana bardzo szczegółowo, często ma problem ze zrozumieniem terminów, które dla osoby nie będącej specjalistą z branży psychologiczno-pedagogicznej mogą przysporzyć trudności. Continue reading

Uczenie się a mózg

Trochę o uczeniu się w kontekście neuronauki


W ostatnich kilkunastu latach, mniej więcej od końca pierwszej dekady XXI wieku, w nauce szczególne znaczenie zyskały badania nad ludzkim mózgiem, jego strukturami, uczeniem się człowieka i jego sposobami przetwarzania informacji. Dziś wiedza ta jest przedmiotem neuronauki, dyscypliny dotyczącej interakcji układu nerwowego i sposobów funkcjonowania poznawczego człowieka. Continue reading

Co to jest percepcja słuchowa?

Wiedza w pigułce na temat zaburzeń percepcji słuchowej


Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • co to jest percepcja słuchowa,
 • jak wpływa na proces nauki czytania i pisania,
 • kiedy można mówić o słuchu fonemowym,
 • czym różni się niedosłuch od zaburzeń percepcji słuchowej,
 • jak rozpoznać zburzenia percepcji słuchowej u dziecka,
 • jak pomóc dziecku z zaburzeniami percepcji słuchowej.

Continue reading

Światowy Dzień bez Papierosa

Profilaktyka antynikotynowa dla dzieci i młodzieży + materiały do pobrania


W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego palenie szkodzi?
 • Co to jest nikotynizm?
 • Jak rozpoznać uzależnienie?
 • Dlaczego młodzi ludzie palą?
 • Jak rozpoznać, że dziecko pali?
 • Jakie są konsekwencje długoterminowego palenia?
 • Jak przebiega proces odstawienia nikotyny i leczenie?
 • Dlaczego nie opłaca się palić?
 • Jak chronić dzieci i młodzież przed paleniem tytoniu?
 • Co zrobić, kiedy okazuje się, że nastolatek pali? – Rady dla rodziców.

Dodatkowo, na końcu artykułu znajdziecie materiały do pobrania w postaci plakatu z okazji Światowego Dnia bez Papierosa oraz karty pracy dotyczące nikotynizmu. Continue reading

Egzamin ósmoklasisty dla nauczyciela

Co każdy będący w zespole nadzorującym egzamin wiedzieć powinien


Pamiętam, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty, czułam się bardziej zestresowana niż wtedy, gdy jako uczennica pisałam egzaminy gimnazjalne czy maturę. Dzisiaj wiem, że nie ma się czym stresować, pod warunkiem, że jest się dobrze przygotowanym. Continue reading

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Jak wspomagać rozwój dziecka + materiały do pobrania


W artykule między innymi:

 • dla kogo ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową,
 • ogólne zasady ćwiczeń percepcji wzrokowej,
 • konkretne ćwiczenia percepcji wzrokowej,
 • materiały do pobrania w postaci prezentacji z ćwiczeniami usprawniającymi percepcję wzrokową.

Continue reading

Co to jest percepcja wzrokowa?

Wiedza w pigułce na temat zaburzeń percepcji wzrokowej


Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • co to jest percepcja wzrokowa,
 • jak wpływa na proces nauki czytania i pisania,
 • jak rozpoznać zburzenia percepcji wzrokowej u dziecka,
 • jak pomóc dziecku z zaburzeniami percepcji wzrokowej.

Continue reading