Ankieta – jedno z narzędzi badawczych przydatnych w pracy pedagoga szkolnego

Jak stworzyć najprostszą ankietę w formularzu Google?


Zbliżający się koniec roku szkolnego zmusza nas do podsumowań. Jest to także czas wyciągania wniosków po roku naszej pracy i snucie planów na przyszłość. Co mogę poprawić/zrobić inaczej w przyszłości, aby efekty były lepsze? Jakie są oczekiwania społeczności szkolnej? Czego potrzebują moi uczniowie? Między innymi na tego typu pytania szukamy odpowiedzi. W tym celu wielu pedagogów i nauczycieli korzysta z różnego rodzaju ankiet, które dobrze przygotowane i rzetelnie wypełnione przez respondentów dają sporo informacji na badany temat.

Ankiety można przygotować dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Mogą mieć formę papierową oraz elektroniczną. Forma papierowa sprawdzi się w małej grupie (np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych), natomiast forma elektroniczna jest dużo wygodniejsza i z pewnością ma szansę trafić do większej grupy odbiorców. Jeśli korzystamy z ankiety przygotowanej w formularzu Google (wersja elektroniczna), uczniowie mogą wypełnić ją, np. na lekcji informatyki, po uprzednim uzgodnieniu tego z nauczycielem prowadzącym lekcje. Z kolei nauczycielom i rodzicom można wysłać link za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ankiety przygotowane w formularzu Google pięknie podsumowują nam wyniki – odpowiedzi zebrane są w wykresy, stąd bardzo łatwo je zinterpretować.


Jak przygotować prostą ankietę w formularzu Google?

Pewnie większość z Was nie ma z tym większego problemu, ale jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji pracować z formularzem Google do tworzenia ankiet, mam nadzieję, że niniejsze wskazówki będą dla Was pomocne. Zaczynamy!


 • W miejscu Formularz bez nazwy nadajemy nazwę naszej ankiecie: Ankieta dla nauczycieli.
 • Następnie mamy Opis formularza, czyli piszemy kilka słów, które chcemy skierować do odbiorców naszej ankiety. Jeśli są nimi nauczyciele, treść może brzmieć następująco: Zapraszam Państwa do udziału w krótkiej ankiecie. Bardzo proszę o odpowiedzi na kilka pytań dotyczących aktualnych potrzeb naszej społeczności szkolnej. W swoich odpowiedziach proszę uwzględnić problemy i potrzeby występujące w poszczególnych klasach.
 • W miejscu Pytanie bez tytułu, wstawiamy swoje pytanie, które chcemy zadać nauczycielom, np. Jakie trudności obserwują Państwo u uczniów?
 • Następnie przechodzimy do pytań. Warto wcześniej spisać je sobie, np. w Wordzie, dzięki czemu będziemy mogli dokładnie zaplanować naszą ankietę, a potem tylko przenieść pytania do formularza Google. Przykładowa ankieta, którą stworzyłam zawiera następujące pytania (3 pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte):
 1. Jakie trudności obserwują Państwo u uczniów?
 • Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami
 • Obniżony nastrój
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Samookaleczenia
 • Konflikty rówieśnicze
 • Trudności z koncentracją
 • Brak motywacji
 • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Inne – jakie? …

 1. Jakich form wsparcia (zajęć) potrzebują nasi uczniowie – czego aktualnie brakuje?
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Porady i konsultacje (spotkania z pedagogiem/psychologiem)
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Zajęcia logopedyczne
 • Inne o charakterze terapeutycznym (np. socjoterapia, arteterapia, Trening Umiejętności Społecznych)
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Inne – jakie? …

 1. Jakie tematy warsztatów byłyby potrzebne naszych uczniom?
 • Uzależnienia cyfrowe
 • Uzależniania od substancji psychoaktywnych
 • Bezpieczeństwo online
 • Zdrowie psychiczne
 • Radzenie sobie z emocjami
 • Przemoc rówieśnicza
 • Współpraca w grupie
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Inne – jakie? …

 1. Jakie szkolenia (lub inne formy doskonalenia zawodowego) byłyby przydatne dla rady pedagogicznej?

 • Tak przygotowane pytania możemy już przenieść do formularza Google. Zaczynając od pierwszego pytania (pytanie zamknięte z możliwością wielokrotnego wyboru) wybieramy jedną z opcji: Jednokrotny wybór lub Wielokrotny wybór. Wiedząc, że jest to pytanie, w którym nauczyciele z podanych przez nas opcji mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź, zaznaczamy Wielokrotny wybór.
 • Następnie przechodzimy do uzupełniania naszych opcji, dodając kolejne możliwości i wklejając (wpisując) swoją treścią. Ostatnią odpowiedź w danym pytaniu polecam zostawić jako inne (dodaj opcję „Inne”) – dzięki temu dajemy każdemu możliwość dopisania tego, czego może zabrakło.
 • W taki sam sposób postępujemy z każdym kolejnym pytaniem zamkniętym.
 • Jeśli chcemy, żeby nasze pytanie miało formę otwartą, wybieramy opcję Długa lub krótka odpowiedź. Nasi ankietowani będą mogli wpisać wszystko to, co zechcą.

 • Kiedy nasza ankieta jest już gotowa, kopiujemy link i wysyłamy go do nauczycieli, którzy są odbiorcami tej ankiety.
 • Po wypełnieniu ankiety przez nauczycieli, odpowiedzi pokażą się nam w naszej ankiecie, w zakładce Odpowiedzi. Wszystko czytelne, przejrzyste i dające nam wstępny obraz potrzeb grona pedagogicznego.


Narzędzie Google do tworzenia ankiet jest niezwykle wygodne. Odpowiedzi aktualizują się na bieżąco wraz z napływem kolejnych. Bardzo polecam Wam korzystać z tego narzędzia, bo sprawdza się doskonale – coś o tym wiem 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *