Dzieci dwujęzyczne

Jakie są i jak się rozwijają dzieci dwujęzyczne?


Dzieci dwujęzyczne od najmłodszych lat uczą się i porozumiewają w dwóch językach. Może to mieć miejsce np. w multikulturowej rodzinie, gdzie matka jest innej narodowości, a ojciec innej. Czasem rodzice mówią w tym samym języku, ale wspólnie mieszkają w innym kraju. Konieczność przystosowania się do panujących tam warunków wymusza znalezienie dla dzieci nauczyciela, który ułatwi im przyswojenie języka. Taka opcja jest jednak dostępna dla wszystkich, dlatego polskie dzieci mogą w przedszkolu i szkole podstawowej uczyć się w dwóch językach równocześnie.


Dwujęzyczność u dzieci

Dwujęzyczność u dzieci jest coraz bardziej powszechna, zwłaszcza w społeczeństwach wielokulturowych, gdzie różne języki są używane w codziennym życiu. Dzieci dwujęzyczne to te, które uczą się i używają dwóch języków z taką samą biegłością. Mogą to być:

  • dzieci wychowywane w rodzinach, gdzie oboje rodzice posługują się różnymi językami,

  • dzieci, które uczą się od podstaw dwóch języków w przedszkolu lub szkole,

  • dzieci wychowywane w krajach, gdzie język ojczysty różni się od języka otoczenia.

Warto zaznaczyć, że dzieci dwujęzyczne niekoniecznie muszą być biegle w obu językach. Mogą mieć różny poziom zaawansowania w każdym z języków i to jest całkowicie normalne. Ważne jest, aby zrozumieć, że proces nauki języków u dzieci dwujęzycznych może być bardziej skomplikowany niż u dzieci uczących się tylko jednego języka. Dlatego warto przyjrzeć się, jak rozwijają się u nich umiejętności językowe.


Jak rozwijają się umiejętności językowe u dzieci dwujęzycznych?

Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych jest interesującym procesem, który można podzielić na kilka faz. Początkową jest zbieranie i przetwarzanie słownictwa – w pierwszych latach życia dzieci dwujęzyczne zazwyczaj uczą się słów i rozumieją zasady gramatyczne. Mogą mówić słowa w jednym języku, a następnie przełączać się na inny, w zależności od sytuacji i osób wokół nich. Naturalną fazą jest jednak mieszanie języków. Następuje w okresie, gdy dzieci zaczynają aktywnie wypowiadać się, dodatkowo robią to szybko i ekspresyjnie. To jest naturalny etap rozwoju i nie powinien być źle interpretowany jako problem z rozwojem językowym. Wreszcie następuje etap konsolidacji aż do osiągnięcia pełnej dwujęzyczności i wszystkich związanych z nią korzyści – rozwoju umiejętności poznawczych, płynnej komunikacji, wzrostu świadomości kulturowej i otwartości na świat.


Rozwój dzieci dwujęzycznych

Dzieci dwujęzyczne to grupa, która rozwija się w unikalny sposób, ucząc się i używając dwóch języków. Proces ten – choć niewątpliwie jest piękną przygodą to nie jest też pozbawiony wyzwań. Dzieci dwujęzyczne mogą najlepiej rozwijać umiejętności poznawcze, komunikacyjne i kulturowe w dobrej placówce. Jest nią zarówno przedszkole, jak i w późniejszym etapie szkoła podstawowa. Przez cały czas jednak istotne jest też wsparcie rodziców oraz edukacja w domu i otoczeniu.


Partner artykułu: Butterfly School


Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *