Profilaktyka cyberzagrożeń

Rysia i Tolek na Cyberzachodzie oraz program edukacyjny „Loguj się z głową”


Cyberzagrożenia to temat, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny ze względu na rosnące zaangażowanie młodych ludzi w szeroko rozumianą działalność w internecie. W dzisiejszych czasach, z internetu korzystają już bardzo małe dzieci (pamiętajmy jednak, że do 2 roku życia dzieci nie powinny w ogóle mieć dostępu do komputera, telefonu czy tableta). Okres wczesnoszkolny zdecydowanie sprzyja korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Jeśli rodzaj aktywności i czas spędzany w internecie przez najmłodszych podlega kontroli rodziców, nie ma większych powodów do niepokoju, ponieważ rodzic świadomy niebezpieczeństw, będzie w stanie szybko zareagować. Problem i realne zagrożenie pojawia się wtedy, kiedy dzieci korzystają z internetu bez ograniczeń, a ich działalność w sieci nie podlega żadnej kontroli. Warto zatem, aby każde dziecko już od najmłodszych lat było zaopatrzone w solidną dawkę wiedzy dotyczącej niebezpieczeństw, w jakie obfituje świat wirtualny. Profilaktyka jest tutaj niezbędna, ponieważ „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


Jako, że 29 października, w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Internetu, jest to dobra okazja, aby zastanowić się, co jeszcze można zrobić w szkole, żeby szerzyć wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z interneu przez dzieci i młodzież. Mam nadzieję, że odpowiedź znajdziecie poniżej 😊


Fundacja Poza Schematami, która zajmuje się między innymi edukacją oraz działalnością badawczą, w swojej pracy ukierunkowanej na promocję zdrowia psychicznego, profilaktykę i terapię skierowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych tworzy materiały edukacyjne będące inspiracją do prowadzenia ciekawych i nowoczesnych działań profilaktycznych – materiały do pobrania tutaj >.  Fundacja stworzyła ciekawy projekt promujący wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym używaniem internetu i mediów elektronicznych oraz czynników chroniących przed nimi zatytułowany „Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych”. W ramach projektu powstały dwie pozycje:

  • Rysia i Tolek na Cyberzachodzie (skierowana do dzieci)
  • Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć (skierowana do specjalistów)

Publikacje zostały wydane w 2015 oraz 2016 roku i rozpowszechnione za  pośrednictwem poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie kraju.


Program został opracowany przede wszystkim dla dzieci uczących się w klasach „0” oraz dla specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne (głównie dla psychologów i pedagogów) pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych) w celu:

  • podniesienia wiedzy dzieci na temat bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych oraz zagrożeń związanych z ich używaniem, a także podniesienia kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi w klasach „0” z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,
  • rozwinięcia kompetencji psychospołecznych dzieci w obszarze radzenia sobie z emocjami, komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji (czynniki chroniące).

RYSIA I TOLEK NA CYBERZACHODZIE


Publikacja “Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” była wykorzystana przeze mnie na zajęciach z uczniami klas 1-3. Śmiało mogę Wam ją polecić, bo u mnie sprawdziła się doskonale. Główni bohaterowie, Rysia i Tolek, poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące bezpiecznego poruszania się w wirtualnym świecie, rozprawiając się przy okazji z Dziką Bandą. Przejście przez kolejne zadania uczy głównych bohaterów, jak i młodych odbiorców, jakie zachowania w internecie są właściwe, a jakie nie. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności psychologiczne, które będą w stanie pomóc im w dokonywaniu mądrych wyborów w przyszłości. Publikacja jest nie tylko doskonałym narzędziem dla nauczyciela, ale również rodzica.

PUBLIKACJA DO POBRANIAtutaj >


Dodatkowo, bazując na publikacji “Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” Fundacja Poza Schematami stworzyła aplikację “Rysia i Tolek w Cyberświecie”, która uczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.

Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne: Google play, App Store bezpłatnie, pod adresem https://www.rysiaitolekwcyberswiecie.pl


LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ


„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami. Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schematami i jest programem profilaktycznym zgodnym z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.


Program może być realizowany przez nauczycieli bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Wraz z raportami z badań jest on dostępny na stronach: Ośrodka Rozwoju EdukacjiKrajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w strefie dla profesjonalistów, a także w poradni on-line.

Więcej informacji o programietutaj >


Program “Loguj się z głową” obejmuje cztery godziny zajęć dla poszczególnych grup wiekowych – dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Tematy, zagadnienia i metody pracy zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Program ma za zadanie rozwijać umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z internetu i mediów elektronicznych oraz chronić przed e-uzależnieniami, w tym e-hazardem (w przypadku starszych nastolatków). Wszystkie moduły zawierają karty pracy i dodatkowe scenariusze zajęć dla rodziców.

MATERIAŁY DO POBRANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCHtutaj >


Źródła:

  • informacje dostępne na stronie Fundacji Poza Schematami oraz na stronie gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *