Trudne zjawiska wśród dzieci i młodzieży

3 książki na temat depresji, samookaleczeń, samobójstw oraz patologii wśród dzieci i młodzieży


Książki, które dzisiaj chcę zaprezentować poruszają tematy trudne, dlatego ich odbiór może nie być najłatwiejszy. Niemniej jednak uważam, że zarówno rodzice, jak i pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą, powinni dobrze znać zjawiska z jakimi, być może, przyjdzie im się zmierzyć. Tym bardziej, że problemy o których mowa narastają. Z roku na rok przybywa dzieci z depresją, samookaleczających się czy podejmujących próby samobójcze. Nie lepiej sytuacja wygląda w kontekście sięgania młodych ludzi po używki. Wiedza jest zatem niezbędna, aby podejmować skuteczną profilaktykę i środki mające na celu ograniczanie niebezpiecznych zjawisk wśród dzieci i młodzieży. Moim zdaniem, każda z książek powinna znaleźć się w biblioteczce zarówno rodzica, jak i nauczyciela.


DEPRESJA NASTOLATKÓW. JAK JĄ ROZPOZNAĆ, ZROZUMIEĆ I POKONAĆ, K. Ambroziak, A. Kołakowski, K. Siwek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.


Książka jest kompendium wiedzy na temat depresji wśród nastolatków. Autorzy podkreślają, że depresja jest poważną chorobą, która nie dotyka tylko dorosłych. Coraz częściej spotkana jest wśród nastolatków, a nawet dzieci. Pozycja składa się z 11 rozdziałów podzielonych na dwie części (część pierwsza – Depresja jako poważna choroba – to 7 rozdziałów, część druga – Leczenie depresji – to 4 rozdziały) oraz dwóch komiksów psychoedukacyjnych. W rozdziale pierwszym została przedstawiona sytuacja rozwojowa nastolatków z trudnościami i wyzwaniami okresu dorastania. W rozdziale drugim autorzy charakteryzują depresję, jako chorobę oraz wskazują na symptomy depresji u nastolatków. W rozdziale trzecim zaprezentowane są konkretne kryteria diagnostyczne, dzięki którym lekarz i psycholog wiedzą, że pacjent choruje na depresję. Rozdział czwarty to charakterystyka diagnozy różnicowej, a więc o tym, czy pogarszanie funkcjonowania nastolatków zawsze świadczy o depresji. W rozdziale piątym skupiono się na wpływie depresji na myślenie i emocje, z uwzględnieniem niskiej samooceny, samooskarażania, smutku i pustki. Rozdział szósty prezentuje wpływ depresji na zachowanie, biorąc pod uwagę m.in. używki, komputer i samookaleczenia. Rozdział siódmy porusza problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W rozdziale ósmym, należącym do drugiej części książki, autorzy odpowiadają na pytanie – Czy depresja wymaga leczenia? Rozdział dziewiąty poświęcony jest psychoterapii, jako jednej z form leczenia depresji. Rozdział dziesiąty omawia farmakoteriapię, czyli konieczność zastosowania lekarstw w leczeniu depresji. Rozdział jedenasty to prezentacja leczenia szpitalnego, czyli omówienie sytuacji, kiedy konieczna jest hospitalizacja.  Na zakończenie, w książce znajdziemy dwa komiksy psychoedukacyjne: pierwszy dotyczy rozumienia i leczenia chorób psychicznych, natomiast drugi poświęcony jest leczeniu depresji. Jest to fantastyczne podsumowanie książki. Dodam, że książka, mimo iż porusza bardzo trudne treści, napisana jest prostym językiem, w bardzo przystępny i zrozumiały dla każdego sposób.


DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY. ŻYĆ, NIE UMIERAĆ – PORADNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI, J. Chatizow, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.


Kolejna bardzo dobra pozycja w temacie depresji dzieci i młodzieży. Książka, w sposób kompleksowy podchodzi do tematu, a jej celem jest pomoc w uświadomieniu rodzicom i nauczycielom, czym jest depresja dla młodego człowieka. Książka podzielona jest na pięć dużych rozdziałów, w skład których wchodzą liczne podrozdziały. W rozdziale pierwszym, dotyczącym samej depresji, autorka charakteryzuje chorobę, z uwzględnieniem różnić w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo trafnie zostali tutaj zaprezentowani specjaliści zajmujący się pomocą osobom chorym na depresję – psycholog, psychoteraputa i lekarz specjalista. Jeśli do tej pory ktoś nie widział różnic między nimi, gwarantuję, że teraz nie będzie miał już żadnych wątpliwości. Rozdział drugi omawia samobójstwo wraz z żałobą, a więc sytuację, kiedy zdarzenie się stanie. Rozdział trzeci został poświęcony innym trudnościom, które depresją nie są, ale często bywają z nią mylone. Mowa m.in. o dystymii, zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, lękach, fobii, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, schizofrenii, zaburzeniach psychotycznych, anoreksji i bulimii, zaburzeniach osobowości oraz zachowaniu po zastosowaniu używek. Rozdział czwarty charakteryzuje dziecko krzywdzone, a więc różne rodzaje przemocy, której może doświadczać młody człowiek. W rozdziale piątym autorka skupia się na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego, czyli skutecznych metodach zapobiegania depresji. Na końcu książki znajduje się lista miejsc, gdzie osoby w potrzebie mogą uzyskać niezbędną pomoc. Książka podparta jest autentycznymi przykładami z życia konkretnych dzieci oraz rozmowami ze specjalistami, co czyni ją jeszcze bardziej ciekawą i wartościową. 


PATOLOGIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. LECZENIE I PROFILAKTYKA, S. Kozak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.


Niezwykle cenne kompendium wiedzy na temat przeróżnych patologii społecznych, które mogą dotknąć młodych ludzi. Autor porusza bardzo trudne zagadnienia i ukazuje problemy młodzieży, których my dorośli, często unikamy. Książka jest wymagająca, ale zrozumiała dla każdego. Będzie szczególnie przydatna nauczycielom, szerzej zainteresowanym tematem, ale także rodzicom, którzy stykają się z różnymi trudnościami swoich dzieci. Pozycja składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy, bardzo szczegółowo opisuje dane zagadnienie. Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce zjawisk patologicznych i uzależnień w literaturze przedmiotu w ujęciu interdyscyplinarnym. Rozdział drugi to psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży. W tym rozdziale zostały poruszone zaburzenia oraz trudności takie jak: uzależnienie od odżywiania (anoreksja i bulimia), internetoholizm, lekomania, seksoholizm, samookaleczenia oraz samobójstwa. Rozdział trzeci skupia się na patologiach cywilizacji konsumpcyjnej oraz chorobach cywilizacyjnych młodych ludzi, takich jak: zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie narkotykowe, nikotynizm, depresja dziecięca, nerwice dziecięce, nieśmiałość i samotność oraz psychopatia. Rozdział czwarty został poświęcony rodzinie patologicznej i jej wpływie na zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Rozdział piąty to omówienie patologii zachowań dzieci i młodzieży w grupach społecznych. Mowa o subkulturach młodzieżowych, patologiach w środowisku żołnierskim (tzw. fala w wojsku), dewiacyjnych zachowaniach kibiców sportowych oraz psychomanipulacjach w sektach religijnych. Podsumowując, książka (mimo, że nie jest najłatwiejsza w odbiorze) zdecydowanie warta przeczytania.


Mam nadzieję, że powyższe pozycje będą dla Was przydatne 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *