Innowacja pedagogiczna

Jak wprowadzić nowatorskie rozwiązanie w placówce oświatowej?


Z artykułu dowiesz się:

 • co to jest innowacja pedagogiczna,
 • jakie są rodzaje innowacji,
 • jakie są formalne wytyczne w związku z wprowadzeniem innowacji,
 • jak napisać innowację – przykładowy wzór innowacji do pobrania.


Początek sierpnia to dobry czas, aby zastanowić się nad swoimi projektami i działaniami w nowym roku szkolnym. Innowacja to jedno z takich działań. Realizowanie innowacji przyda się szczególnie osobom robiącym awans zawodowy, ale nie tylko. Rok temu byłam w takiej właśnie sytuacji – mimo, że pomysłów miałam kilka, zastanawiałam się jak podejść do tematu, bo jak się okazuje nie ma jednoznacznych wytycznych, co do działalności innowacyjnej w szkole. Dzisiaj jestem już bogatsza o wiedzę, którą chcę się z Wami podzielić 😊


Co to jest innowacja?

Innowacja to nowatorskie rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jest integralnym elementem działalności placówki. Innowacja, jak sama nazwa wskazuje cechuje się innowacyjnością, a więc takim rozwiązaniem, które jest nowatorskie. I tutaj uwaga – to, co w jednej szkole będzie powszechne, w innej może być nowatorstwem, w związku z tym innowacja nie jest czymś, co nigdy wcześniej nigdzie nie istniało, ale tym, czego do tej pory nie było w naszej placówce. Wprowadzając innowację warto korzystać z dobrych praktyk stosowanych w innych szkołach i czerpać od siebie inspirację.


Skoro celem działalności innowacyjnej jest poprawa jakości pracy danej placówki, warto zastanowić się, jakie są potrzeby szkoły czy przedszkola, w którym pracujemy oraz jakie mamy warunki/możliwości pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet, jeśli mamy świetny pomysł na innowację, ale w szkole nie ma warunków do jej przeprowadzenia, nasz pomysł z góry skazany jest na niepowodzenie. Zatem przed przystąpieniem do napisania projektu innowacji warto porozmawiać z dyrektorem o naszym pomyśle, ponieważ to on wprowadza innowację.

Istnieją trzy rodzaje innowacji:

 • Programowa – zmiany w realizowanych programach nauczania, ale uwaga – podstawa programowa musi być realizowana.
 • Organizacyjna – dotyczy organizacji procesu nauczania (np. praca, bardzo popularną ostatnio, metodą projektów przy realizacji podstawy programowej).
 • Metodyczna – zmiany w procesie nauczania (np. wykorzystywanie nowych pomocy dydaktycznych).

W praktyce szkolnej innowacje zwykle mają charakter mieszany.


Formalności związane z wprowadzeniem innowacji

Na początku warto zaznajomić się z przepisami regulującymi działalność innowacyjną. W tym celu należy poznać ustawę prawo oświatowe (14.12.2016r.) oraz wewnątrzszkolne przepisy m.in. statut szkoły, w którym powinna znaleźć się informacja o działalności innowacyjnej oraz procedury wprowadzania w szkole innowacji. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że prawo oświatowe nie narzuca żadnych wytycznych prowadzenia działalności innowacyjnej. Jest to istotna zmiana, która weszła w życie 1 września 2017 roku. Dlatego bardzo ważne jest, aby w szkole zostały opracowane wewnętrzne regulacje wprowadzania innowacji, w celu usprawnienia tego procesu.


Nie można także pominąć, że od 1 września 2017 r. zniesiono konieczność zgłaszania innowacji kuratorowi oświaty oraz organowi prowadzącemu. Za innowację odpowiada dyrektor (lub wicedyrektor) i to jemu nauczyciel przedkłada przygotowany opis innowacji. Po zapoznaniu się z nim dyrektor decyduje, czy innowacja zostanie w szkole wprowadzona czy nie.


Przed wprowadzeniem innowacji warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jakie zajęcia będzie obejmowała moja innowacja?
 • Kogo będzie obejmowała – całą szkołę, wybrane klasy, grupy itp.?
 • Czy mam kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności do prowadzenia innowacyjnych zajęć?
 • Czy jestem w stanie tak zorganizować zajęcia swoje oraz uczniów, żeby innowacja była realizowana?
 • Jak często będą odbywać się zajęcia – raz w tygodniu, dwa razy w miesiącu?
 • Czy mam odpowiednie warunki i możliwości do realizowania innowacji?
 • Czy mój pomysł wymaga dodatkowych środków finansowych? Jeśli tak, konieczne jest poinformowanie o tym dyrektora, który musi zwrócić się o środki finansowe do organu prowadzącego.
 • Czy innowacja mi osobiście się podoba? Czy zajęcia są dla mnie ciekawe?
 • Czy moje działania rzeczywiście przysłużą się społeczności szkolnej, a zwłaszcza uczniom?

Jak napisać innowację?

Jak już wcześniej wspomniałam nie ma wytycznych, co do wprowadzenia innowacji, a także nie ma jednego obowiązującego wzoru opisu innowacji. Z pewnością są szkoły, w których istnieją wewnątrzszkolne wzory, ale z tego, co wiem nie jest tak wszędzie. W związku z tym, że musimy złożyć do dyrektora opis naszego pomysłu, warto zwrócić uwagę, aby znalazły się w nim następujące elementy:

 • rodzaj innowacji,
 • imię/imiona i nazwisko/nazwiska autorów (tak, innowację możemy realizować z kimś),
 • tytuł innowacji,
 • okres realizacji (datę wprowadzenia i zakończenia innowacji),
 • kogo dotyczy,
 • innowacyjność, czyli na czym polega jej nowatorski charakter,
 • cele innowacji,
 • przewidywane osiągnięcia, efekty,
 • harmonogram – przebieg realizacji innowacji,
 • potrzebne zasoby,
 • ewaluacja,
 • bibliografia (jeśli z takowej korzystamy).

Chcąc trochę ułatwić Wam to zadanie, opracowałam przykładowy wzór innowacji, który mam nadzieję będziecie mogli wykorzystać przy tworzeniu swoich opisów – dostępny w wersji edytowalnej. Bazowałam na tym, co rok temu sama opracowałam na potrzeby swojej innowacji. 


Dajcie znać, czy macie zamiar realizować jakieś innowacje w nowym roku szkolnym 🙂

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *