Kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

dziecko z niepełnosprawnością w szkole + prezentacja do pobrania


Z artykułu i materiałów do pobrania dowiesz się:

  • co to jest kształcenie specjalne,
  • kto może skorzystać z kształcenia specjalnego,
  • jak wygląda realizacja kształcenia specjalnego w szkole.


Kształcenie specjalne jest formą wsparcia w szkole, niezależną od pomocy psychologiczno-pedagogicznej (artykuł dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdziecie tutaj >). Warunkiem realizacji kształcenia specjalnego jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zespół składający się z nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, w którym zawarte są wszystkie niezbędne działania mające na celu pomoc dziecku i jego rodzicom. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak niż może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU), uwzględniając ocenę efektywności programu oraz dokonuje jego modyfikacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń także mogą dokonywać zmian w programie. Dwa razy w roku szkolnym otrzymują oni pismo zawiadamiające o spotkaniu zespołu oraz kserokopię wielospecjalistycznych ocen i programu.


Szczegółowe informacje na temat interpretacji rozporządzenia dotyczącego kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego znajdują się w prezentacji do pobrania.


PREZENTACJA DO POBRANIA


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *