Kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

dziecko z niepełnosprawnością w szkole + prezentacja do pobrania


Z artykułu i materiałów do pobrania dowiesz się:

  • co to jest kształcenie specjalne,
  • kto może skorzystać z kształcenia specjalnego,
  • jak wygląda realizacja kształcenia specjalnego w szkole.


Kształcenie specjalne jest formą wsparcia w szkole, niezależną od pomocy psychologiczno-pedagogicznej (artykuł dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdziecie tutaj). Warunkiem realizacji kształcenia specjalnego jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zespół składający się z nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, w którym zawarte są wszystkie niezbędne działania mające na celu pomoc dziecku i jego rodzicom. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak niż może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz dokonuje jego modyfikacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń także mogą dokonywać zmian w programie. Dwa razy w roku szkolnym otrzymują oni pismo zawiadamiające o spotkaniu zespołu oraz kserokopię wielospecjalistycznych ocen i programu.


Szczegółowe informacje na temat interpretacji rozporządzenia dotyczącego kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego znajdują się w prezentacji do pobrania.


PREZENTACJA DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *