Twój głos w debacie o edukacji

Konkurs dla naukowców, dziennikarzy i praktyków


Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego ogłosiła VI edycję konkursu skierowanego do naukowców, dziennikarzy i praktyków, którzy w swoich publikacjach poruszają tematykę edukacji. Polska szkoła mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami i musi nadążyć za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Problemy związane z edukacją wymagają opracowania zupełnie nowych rozwiązań, które przystają do współczesnych realiów. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego ma wesprzeć osoby, które w swoich publikacjach zabierają głos w tych ważnych sprawach. Przyczyniają się tym samym do pogłębienia debaty o problemach obecnego systemu edukacji. Kto może zgłosić się do konkursu?


Dlaczego polska edukacja potrzebuje reform?

Edukacja to temat, który wzbudza ogromne emocje, ponieważ zależy od niego przyszłość polskiego społeczeństwa i gospodarki. System nauczania stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które wynikają m.in. z rozwoju nowoczesnych technologii. Wymaga wprowadzenia reform, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał uczniów i podnieść jakość kształcenia. Innowacja w nauce stanowi siłę napędową każdej gospodarki. Jednocześnie przyczynia się do opracowania rozwiązań, które podnoszą jakość życia społeczeństw.


Jaką rolę odgrywają publikacje poświęcone edukacji?

Edukacja przypomina system naczyń połączonych, współtworzą go nauczyciele, uczniowie, szkoły i rodzice. Wszyscy zmagają się z licznymi problemami i wyzwaniami. Jak im podołać? Odpowiedzi na to pytanie poszukują naukowcy, dziennikarze i praktycy. Wielu z nich rozpowszechnia wiedzę i swoje propozycje poprzez publikacje. Skłaniają one do refleksji i podjęcia szerszej debaty nt. przyszłości polskiej edukacji. Razem udaje się wypracować najlepsze rozwiązania. Młodzi Polacy, w obliczu nagłych i dynamicznych zmian, potrzebują dostępu do nowoczesnej edukacji, która pozostaje zgodna z realiami rynku pracy.


Różne modele nauczania – otwarte myślenie o systemie edukacji

Istnieją różne modele nauczania, z których korzystają poszczególne państwa. Niektóre z nich stały się ostatnio bardzo popularne. Wymagają one pogłębionej analizy. Tymi zagadnieniami często zajmują się naukowcy i praktycy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się w publikacjach. Dziennikarze w sposób przystępny, zrozumiały i atrakcyjny prezentują problematykę związaną z edukacją. Inspiracji szukają w zagranicznych i polskich artykułach naukowych. Porównują różne systemy edukacji, wskazując ich mocne i słabe strony.


Twój głos w debacie o edukacji. Kto może ubiegać się o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego?

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest adresowana do autorów i autorek publikacji poświęconych edukacji. Przyznaje się ją w trzech kategoriach:

  • naukowej – artykuły w formie drukowanej lub cyfrowej, rozdziały w monografii zbiorowej;
  • publicystycznej – artykuły w wersji drukowanej lub elektronicznej;
  • specjalistycznej – artykuły w wersji cyfrowej lub drukowanej, które posiadają charakter branżowy. Są skierowane do nauczycieli, edukatorów i dyrektorów szkół.

Jak zgłosić się do konkursu i zdobyć Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego?

Nagrodę przyznaje się naukowcom, dziennikarzom i praktykom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 roku. Osoby, które piszą publikacje poświęcone edukacji, mogą wziąć udział w konkursie, wypełniając formularz na stronie Fundacji. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych, które szczegółowo opisano w regulaminie konkursu. Nadesłane prace podlegają niezależnej recenzji eksperckiej.


Nagradzamy twórców publikacji o edukacji

Laureaci i laureatki każdej z kategorii konkursu otrzymają porcelanową statuetkę oraz 10 tysięcy złotych nagrody za rozpowszechnianie wiedzy o edukacji. Zostaną docenienie za pracę, która przyczynia się do pogłębionej debaty poświęconej systemowi nauczania.


Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.


Artykuł partnera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *