Dysleksja istnieje

Diagnoza dysleksji oraz miejsca w sieci z wartościową wiedzą na temat dysleksji + bajka dla dzieci do pobrania


Dysleksja – niby wszyscy wiedzą, że jest, ale jeszcze sporo osób nie do końca wierzy, że naprawdę istnieje.  A dysleksja to nie kwestia wiary lecz wiedzy, jak zauważa prof. M. Bogdanowicz. W związku z tym nikt nie powinien kwestionować istnienia rozwojowych zaburzeń uczenia się w zakresie czytania – definicja z klasyfikacji ICD-11.


Bardzo ważne w kontekście szerzenia wiedzy na temat dysleksji są inicjatywy takie jak Tydzień Świadomości Dysleksji, który w tym roku wypada w dniach 3-9 października.

Więcej informacji na ten temat – tutaj > 


DIAGNOZA DYSLEKSJI

Diagnoza dysleksji dokonywana jest po pierwszym etapie edukacyjnym, czyli po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Wcześniej diagnozuje się ryzyko dysleksji. Ryzyko dysleksji nie oznacza, że w przyszłości dziecko na pewno będzie miało dysleksję, ponieważ pamiętajmy, że każdy człowiek jest indywidualnością i rozwija się w swoim własnym tempie. Jest wielu uczniów, którzy doświadczają trudności edukacyjnych, ale dzięki pracy, trudności w czytaniu i pisaniu nie trwają długo. W przypadku dysleksji tak się nie dzieje. Objawy nie znikają, ale nasilają się wraz z wiekiem. Zatem bardzo ważna jest wczesna diagnoza, ponieważ im szybciej dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc, tym większa szansa jej skuteczności, a tym samym wyeliminowanie lub zminimalizowanie trudności. Diagnoza dysleksji dokonywana jest zwykle w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Diagnozę dysleksji można postawić uczniowi u którego:

 • stwierdzono inteligencję przeciętną lub wyższą,
 • prawidłowo funkcjonują zmysły: wzroku i słuchu – niezbędna jest prawidłowa ostrość widzenia (bez istotnej wady wzroku) i słyszenia,
 • prawidłowo przebiega proces dydaktyczny – realizowanie obowiązku szkolnego w języku naturalnym dziecka. W przypadku trudności dziecko korzysta z dodatkowych zajęć, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • występują istotne trudności szkolne – duże trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu, które utrzymują się przez dłuższy czas i nie ustępują mimo dodatkowej pracy,
 • występują zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych – dziecko z dysleksją ma deficyty w obrębie funkcji percepcyjno-motorycznych, które są odpowiedzialne za występowanie trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu,
 • nie ma zaniedbania środowiskowego – trudności edukacyjne nie mogą być spowodowane brakiem wsparcia ze strony rodziców. Dziecko zostawione samo sobie rzadko ma w sobie siłę do samodzielnej i systematycznej pracy, w związku z tym trudności, które mogłyby zostać wyeliminowane, nawarstwiają się,
 • nie ma schorzeń neurologicznych – wyjątkiem jest sytuacja, w której schorzenie zostało zdiagnozowane później niż objawy dysleksji.

Zachęcam Was do zapoznania się z moim zeszłorocznym artykułem, w którym oprócz wiedzy w pigułce znajduje się także obszerna prezentacja na temat dysleksji – tutaj >


MIEJSCA W SIECI Z WARTOŚCIOWĄ WIEDZĄ NA TEMAT DYSLEKSJI

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat dysleksji zachęcam do odwiedzenia następujących miejsc:

Polskie Towarzystwo Dysleksji – stowarzyszenie skupiające rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów zajmujących się dziećmi z dysleksją. Na stronie Towarzystwa można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących dysleksji – tutaj >

Na stronie PTD znajdziecie także wartościowe materiały do pobrania (zarówno dla rodziców i uczniów, jak i nauczycieli i specjalistów) – tutaj >


Artykuły na temat dysleksji (będą cenne przede wszystkim dla rodziców dzieci z dysleksją):


Konferencja – e-spotkanie z Kingą Piotrowską (Pani Pedagog) podczas którego rozmawiano o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania, a dokładniej omówiono:

 • jak rozpoznać objawy i ryzyko dysleksji,
 • jak wygląda wstępna diagnoza dysleksji,
 • jakie są metody i formy pracy z dyslektykami.

Materiał dostępny – tutaj >

Dysleksja (dysgrafia i dysortografia) – co warto o niej wiedzieć?


Filmik: Krótki materiał o tym jak działa dysleksja? Czym się objawia? W jaki sposób myślą dyslektycy? Jak działa mózg dyslektyka? Jak pomóc dziecku z dysleksją?


Kanał na Youtube ekspertki w zakresie dysleksji – Michaliny Ignaciuk. Jeśli jeszcze nie znacie, koniecznie musicie poznać 🙂 Wartościowe treści dotyczące nie tylko dysleksji przekazywane są w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Zachęcam Was do odwiedzenia i subskrybowania kanału – tutaj >


DO POBRANIA

Bajka dla młodszych dzieci o dysleksji: CZAPKA, LAMY I KOTOMIERZ – tutaj >


Źródła wykorzystane w artykule:

 • Bogdanowicz M. Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2005.
 • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2012.
 • Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, PWN, Warszawa 2008.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *