Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jedna z form wsparcia dzieci i rodziców w przedszkolu, szkole i placówce + prezentacja do pobrania


Z artykułu i materiałów do pobrania dowiesz się:

  • jakie przepisy regulują pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • kto może skorzystać z tej formy wsparcia,
  • jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Dla rodziców nie mających wykształcenia pedagogicznego pierwsze spotkanie z pojęciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaczyna się w momencie, kiedy dziecko idzie do przedszkola lub szkoły. Wtedy też pojawia się wiele pytań dotyczących tego kto może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jakie formy wsparcia oferowane są w jej zakresie.


Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej może skorzystać uczeń, który posiada opinię (np. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) lub orzeczenie, ale także każde dziecko, które takiej pomocy wymaga – wtedy mówimy, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek nauczyciela, pedagoga lub rodzica. Z oferowanej przez placówkę pomocy dziecko (rodzic również) może skorzystać bezpłatnie i dobrowolnie. Dobrowolnie oznacza, że to rodzic decyduje o tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkołę (nawet, jeśli posiada opinię).


Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w publicznych przedszkolach i szkołach reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – zobacz tutaj >


Znajomość rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest obligatoryjne dla wszystkich nauczycieli, jednak nie dla wszystkich jest ono łatwe i zrozumiałe. W związku z tym, że w swojej codziennej pracy często spotykam się z pytaniami dotyczącymi interpretacji wspomnianego rozporządzenia przygotowałam jego skróconą wersję, w innej formie, która mam nadzieję okaże się dla wszystkich bardziej przystępna. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, które dokładnie zostały opisane w prezentacji.


PREZENTACJA DO POBRANIA


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *