Szkolne skróty, które warto znać

Wiedza przydatna każdemu pedagogowi


Wiem, że wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z pracą w szkole ma problem z odnalezieniem się w “dżungli” szkolnych skrótów, których przecież nie brakuje. Żeby było ciekawiej niektóre skróty, jak np. PPP w zależności od kontekstu mają inne znaczenie, a mianowicie mogą oznaczać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale również poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jak odnaleźć się w tym wszystkim? Przygotowałam dla Was małą ściągę 🙂


Jestem ciekawa czy wszystkie skróty są Wam znane oraz czy coś Was zaskoczy 🙂


PPP – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DYS – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA

ZKK – ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

TP – TERAPIA PEDAGOGICZNA

ZDW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

SI – TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ/INTEGRACJA SENSORYCZNA


SPE – SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

KS – KSZTAŁCENIE SPECJALNE

REW – REWALIDACJA

WOPFU – WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA

IPET – INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

ASD – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH

ZA – ZESPÓŁ ASPERGERA

NI – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA


ITN – INDYWIDUALNY TOK NAUKI

NI – NAUCZANIE INDYWIDUALNE

ND – NAUCZANIE DOMOWE

ZŚK – ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

WWR – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


PPP – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

GOPS – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PCPR – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

OPS – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

SOSW – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

MOSIR – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

POIK – POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


SP – SZKOŁA PODSTAWOWA

ZSP – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

RP – RADA PEDAGOGICZNA

RR – RADA RODZICÓW

SU – SAMORZĄD UCZNIOWSKI

WSO – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WSDZ – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SIO – SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

KO – KURATORIUM OŚWIATY

CKE – CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

OKE – OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

MENiS – MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI


Jeśli jest coś, o czym zapomniałam dajcie znać w komentarzu – chętnie uzupełnię listę 🙂


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *