Współpraca pedagoga szkolnego z dyrektorem

Jak dbać o dobre relacje na linii pedagog-dyrektor?


Współpraca pedagoga szkolnego z dyrektorem jest niezwykle ważna w kontekście wszelkich działań podejmowanych przez pedagoga. Należy pamiętać, że dyrektor jest przełożonym pedagoga, a placówka, w której pełni on swoje obowiązki nie jest jego prywatną własnością, dlatego też wszelkie działania i ważne decyzje powinny być podejmowane w porozumieniu i za zgodą dyrekcji. W związku z tym, im lepsze będą relacje na linii pedagog-dyrektor, tym efektywniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza będzie praca pedagoga szkolnego.


W mojej wieloletniej już pracy zawodowej mam przyjemność współpracować z dobrymi przełożonymi, których wiedza i doświadczenie w dużej mierze mnie ukształtowały. Jednak z przekazu wielu osób wiem, że relacje pedagog-dyrektor nie zawsze układają się poprawnie. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które wpływają na relację pedagoga szkolnego z dyrektorem.


SZACUNEK – dobre relacje są efektem chęci i starań obydwu ze stron. Zdarzają się osoby, z którymi współpraca jest po prostu trudna. Jednak pamiętajmy, że w hierarchii szkolnej to pedagog podlega dyrektorowi, zatem nie należy mylić swojej roli i pamiętać o przysłowiowym miejscu w szeregu. Jednocześnie absolutnie nie można sobie pozwolić na brak szacunku ze strony dyrektora czy też mobbing (niestety wiem, że takie incydenty też się zdarzają). W takich sytuacjach konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Podsumowując = szacunek należy się każdej ze stron.


POZYTYWNE NASTAWIENIE – warto być dobrze nastawionym na współpracę z dyrektorem. Uśmiech i entuzjazm zawsze wzbudzają w drugiej osobie pozytywne emocje i są w stanie wiele zmienić. Nikt z nas nie lubi przecież osób, które są zawsze na nie, wiecznie niezadowolone, zmęczone i narzekające. Taka postawa z pewnością nie przyczynia się do budowania dobrych relacji. Z kolei pozytywne nastawienie to w wielu przypadkach klucz do sukcesu, który pozwala otworzyć niejedne drzwi.


WYROZUMIAŁOŚĆ – dyrektor też jest człowiekiem i tak, jak każdy z nas może mieć zły dzień, problemy rodzinne czy po prostu być zmęczonym. Dodatkowo praca dyrektora jest niezwykle obciążająca i wymagająca, co z pewnością generuje sporo stresu. Zatem, jeśli czasami zostaniemy potraktowani chłodno czy też odczujemy niechęć ze strony dyrektora, nie należy od razu traktować tego personalnie. Jak już wcześniej wspomniałam, przyczyn takiej postawy może być wiele i zwykle nie mają one nic wspólnego z naszą osobą.


SZCZEROŚĆ – nie warto udawać kogoś, kim się nie jest i przytakiwać na każdy pomysł dyrektora (szczególnie ten, z którym się nie zgadzamy). Najlepiej być szczerym i jasno wyrażać swoje zdanie. Jednak nie należy mylić tego z arogancją – chodzi raczej o asertywną postawę, w której w kulturalny sposób, bez ranienia drugiej strony, wyrażamy własne zdanie. Ponadto dyrektor na pewno doceni naszą wiedzę i zaangażowanie, jeśli w danej sprawie wykażemy się profesjonalizmem. Pamiętajmy, że dyrektor nie zawsze wie wszystko – po to ma w swoim gronie odpowiednich specjalistów, aby ci służyli mu radą i pomagali w podejmowaniu różnych decyzji.


GRANICE – nie trzeba zgadzać się na wszystko. Każdy pedagog ma jasny zakres swoich obowiązków i w ramach tych zadań powinien wykonywać swoją pracę. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których można pomóc, zostać dłużej w pracy czy też zrobić coś extra, jednak nie powinno to być wykorzystywane przez drugą stronę. Znam historie, w których pedagodzy nie byli w stanie zaplanować nic poza godzinami swojej pracy, ponieważ notorycznie musieli zostawać godzinę, czasami dwie dłużej, gdyż „na wczoraj” trzeba było coś zrobić lub też miała miejsce interwencja, która przeciągnęła się w czasie. Jeśli takie zdarzenie wystąpi raz na jakiś czas, jest nieprzewidziane i wymaga osoby pedagoga, jak najbardziej należy dopełnić swoich obowiązków. Jednak, jeśli są to sytuacje wynikające z „widzimisię” dyrektora lub jego niezorganizowania, należy głośno powiedzieć nie.


UCZCIWOŚĆ – zdarzają się sytuacje, że nie zgadzamy się z opinią dyrektora czy też z decyzjami, jakie podejmuje. Nie jest to jednak powód, aby za jego plecami, np. w gronie innych nauczycieli, poddawać w wątpliwość jego działania. Jest to nie tylko zachowanie niekulturalne, ale przede wszystkim nieuczciwe. Z dyrektorem nie warto także wdawać się w dyskusje na temat innych nauczycieli czy pracowników szkoły – pedagog szkolny zawsze powinien zachować neutralną postawę, bez subiektywnych refleksji.


ZAANGAŻOWANIE – każdy dyrektor lubi mieć w swoim zespole osoby z pasją, zaangażowane w swoją pracę (nie mylić zaangażowania z poświęceniem, bo to dwie, zupełnie różne rzeczy). Dlatego też warto samodzielnie wychodzić z inicjatywą, podejmować działania profilaktyczne, organizować spotkania z wartościowymi osobami z zewnątrz, współpracować z instytucjami. Wszystko to są ważne działania, dzięki którym pedagog znacznie zyskuje w oczach dyrektora. Jeśli działania te spotykają się z przychylnością dyrektora, wymierne korzyści czerpie z tego i szkoła, i sam pedagog. Otwartość zarówno jednej, jak i drugiej strony sprzyja budowaniu dobrych relacji.


BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA – dyrektor powinien był informowany przez pedagoga o ważniejszych, bieżących sprawach. Wiele sytuacji wymaga zgody dyrektora i nigdy nie wolno o tym zapominać. To dyrektor jest odpowiedzialny za większość działań podejmowanych w szkole, dlatego też ostateczna decyzja w ważnych sprawach zawsze należy do jego osoby. Przychodząc na spotkanie z dyrektorem w celu przekazania istotnych informacji, warto wcześniej mieć je spisane, aby przebieg spotkania był sprawny, a żadna ważna wiadomość nam nie umknęła. Pamiętajmy, że dyrektor nie ma nieograniczonych możliwości czasowych, dlatego też każda minuta w jego gabinecie jest na wagę złota 😊


DYSTANS – na zakończenie nie mogę pominąć tego, co w moim odczuciu również jest bardzo ważne. Dyrektor jest naszym przełożonym, dlatego też nigdy nie powinniśmy przekraczać granicy tzw. dobrego smaku. Nawet, jeśli nasze relacje są przyjacielskie, w przestrzeni publicznej powinniśmy zwracać się do dyrektora per Pan/Pani. Jeśli natomiast dyrektorem nie jest nasz kolega/koleżanka, warto zachować relację ściśle służbową, gdyż to pozwala zbudować naprawdę dobrą, profesjonalną i opartą na wzajemnym szacunku współpracę.


Jak oceniacie własną relację z dyrektorem? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *