Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • dla kogo są organizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • kto prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • jak wygląda organizacja tych zajęć,
 • jaki jest cel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Continue reading

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Jak dobrze przygotować ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej? + ankieta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do pobrania


Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • jak przygotować się do sporządzenia oceny efektywności,
 • z jakich metod i technik można skorzystać dokonując oceny efektywności,
 • na co zwrócić uwagę przy pisemnym opracowywaniu oceny efektywności,
 • dlaczego ocena efektywności jest tak ważna.

Dodatkowo, w artykule znajdziesz przykładową ankietę z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którą możesz pobrać. Ankieta jest w formie edytowalnej, dzięki czemu masz możliwość zmodyfikowania jej i dostosowania do swoich potrzeb. Continue reading

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Co dzieje się z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej od momentu przyjęcia jej w szkole?


Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej placówce oświatowej może wyglądać nieco inaczej. Nie ma jednej, odgórnej procedury, która obowiązywałaby wszystkie placówki – każda szkoła czy przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według własnych wytycznych kierując się rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie jest aktem prawnym obligatoryjnym dla każdej placówki oświatowej. Continue reading

Szkolni specjaliści

Czym zajmują się nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?


Z artykułu dowiesz się:

 • kto należy do szkolnych specjalistów,
 • czy specjaliści pracujący w szkole są nauczycielami,
 • ile wynosi pensum szkolnych specjalistów,
 • jakie zajęcia prowadzą,
 • jakie są zadania poszczególnych szkolnych specjalistów.

Continue reading

Książkowe pomoce na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Gotowe materiały do pracy z młodszymi i starszymi uczniami


Kompetencje emocjonalne i społeczne to bardzo ważne elementy funkcjonowania w codziennym życiu. Rozumienie emocji swoich oraz innych, czy umiejętność adekwatnego zachowania się w określonej sytuacji pozwala nam nawiązywać relacje, zdobywać przyjaciół, odnajdywać się w różnych grupach, czyli po prostu w pełni korzystać z życia społecznego. Dzięki kompetencjom emocjonalno-społecznym potrafimy żyć z ludźmi i właściwie funkcjonować w społeczeństwie. Umiejętności tych musimy się jednak nauczyć. Continue reading

Co to jest terapia pedagogiczna?

Wiedza w pigułce na temat terapii pedagogicznej


W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • co to jest terapia pedagogiczna,
 • do kogo skierowane są zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki jest cel oraz zasady terapii pedagogicznej,
 • ile czasu trwa terapia pedagogiczna,
 • kto może prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki powinien być dobry terapeuta pedagogiczny.

Continue reading

Dysleksja istnieje

Diagnoza dysleksji oraz miejsca w sieci z wartościową wiedzą na temat dysleksji + bajka dla dzieci do pobrania


Dysleksja – niby wszyscy wiedzą, że jest, ale jeszcze sporo osób nie do końca wierzy, że naprawdę istnieje.  A dysleksja to nie kwestia wiary lecz wiedzy, jak zauważa prof. M. Bogdanowicz. W związku z tym nikt nie powinien kwestionować istnienia rozwojowych zaburzeń uczenia się w zakresie czytania – definicja z klasyfikacji ICD-11. Continue reading

Książkowe pomoce na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8

Gotowe materiały do pracy ze starszymi uczniami


Często pytacie mnie jakie pomoce mogę Wam polecić do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach starszych. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę jako terapeuta pedagogiczny również miałam podobne pytania. Na rynku jest mnóstwo materiałów i pomocy, ale zwłaszcza na początku swojej pracy nie wiemy, co się sprawdza, a co nie, a przecież nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego. Zatem skąd wiedzieć, co wybrać? Continue reading

Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 2

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – terminologia trudności szkolnych


Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej to dwa ważne dokumenty, które zobowiązują nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się. Continue reading

Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 1

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – słowniczek specjalistycznych pojęć


Rodzic, który otrzymuje opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nawet jeśli jest ona napisana bardzo szczegółowo, często ma problem ze zrozumieniem terminów, które dla osoby nie będącej specjalistą z branży psychologiczno-pedagogicznej mogą przysporzyć trudności. Continue reading