Książkowe pomoce na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Gotowe materiały do pracy z młodszymi i starszymi uczniami


Kompetencje emocjonalne i społeczne to bardzo ważne elementy funkcjonowania w codziennym życiu. Rozumienie emocji swoich oraz innych, czy umiejętność adekwatnego zachowania się w określonej sytuacji pozwala nam nawiązywać relacje, zdobywać przyjaciół, odnajdywać się w różnych grupach, czyli po prostu w pełni korzystać z życia społecznego. Dzięki kompetencjom emocjonalno-społecznym potrafimy żyć z ludźmi i właściwie funkcjonować w społeczeństwie. Umiejętności tych musimy się jednak nauczyć. Continue reading

Co to jest terapia pedagogiczna?

Wiedza w pigułce na temat terapii pedagogicznej


W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • co to jest terapia pedagogiczna,
 • do kogo skierowane są zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki jest cel oraz zasady terapii pedagogicznej,
 • ile czasu trwa terapia pedagogiczna,
 • kto może prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • jaki powinien być dobry terapeuta pedagogiczny.

Continue reading

Dysleksja istnieje

Diagnoza dysleksji oraz miejsca w sieci z wartościową wiedzą na temat dysleksji + bajka dla dzieci do pobrania


Dysleksja – niby wszyscy wiedzą, że jest, ale jeszcze sporo osób nie do końca wierzy, że naprawdę istnieje.  A dysleksja to nie kwestia wiary lecz wiedzy, jak zauważa prof. M. Bogdanowicz. W związku z tym nikt nie powinien kwestionować istnienia rozwojowych zaburzeń uczenia się w zakresie czytania – definicja z klasyfikacji ICD-11. Continue reading

Książkowe pomoce na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8

Gotowe materiały do pracy ze starszymi uczniami


Często pytacie mnie jakie pomoce mogę Wam polecić do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach starszych. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę jako terapeuta pedagogiczny również miałam podobne pytania. Na rynku jest mnóstwo materiałów i pomocy, ale zwłaszcza na początku swojej pracy nie wiemy, co się sprawdza, a co nie, a przecież nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego. Zatem skąd wiedzieć, co wybrać? Continue reading

Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 2

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – terminologia trudności szkolnych


Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej to dwa ważne dokumenty, które zobowiązują nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się. Continue reading

Zrozumieć treść opinii lub orzeczenia – część 1

Jak interpretować dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych? – słowniczek specjalistycznych pojęć


Rodzic, który otrzymuje opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nawet jeśli jest ona napisana bardzo szczegółowo, często ma problem ze zrozumieniem terminów, które dla osoby nie będącej specjalistą z branży psychologiczno-pedagogicznej mogą przysporzyć trudności. Continue reading

Samookaleczenia – patologiczne zachowania wobec siebie

Jak pomóc młodzieży, która dokonuje aktów autoagresji + plakat do pobrania


Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • co to jest autoagresja oraz samookaleczenia,
 • kto jest narażony na występowanie samookaleczeń,
 • jakie są metody samookaleczania się,
 • dlaczego młodzi ludzie dokonują aktów autodestrukcji,
 • jak zadbać o nastolatka, który się samookalecza.

Continue reading

Co to są specjalne potrzeby edukacyjne?

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są specjalne potrzeby edukacyjne (SPE),
 • kim są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • jak rozpoznać dziecko z SPE, które nie posiada opinii bądź orzeczenia,
 • co przysługuje uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Continue reading

Opinia a orzeczenie

Czym różnią się te dwa dokumenty?


Z artykułu dowiesz się:

 • czym różni się opinia od orzeczenia,
 • gdzie można uzyskać tego typu dokumenty,
 • czego dotyczą opinie i orzeczenia najczęściej spotykane w szkole,
 • co może zrobić rodzic po odebraniu opinii lub orzeczenia,
 • jakie korzyści dla ucznia niesie ze sobą posiadanie opinii bądź orzeczenia.

Continue reading

Co to jest dysleksja?

Wiedza w pigułce na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu + prezentacja do pobrania


W artykule uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:

 • co to jest dysleksja,
 • jakie są przyczyny dysleksji,
 • co to są zaburzenia wtórne w dysleksji,
 • jakie są koncepcje występowania dysleksji,
 • jakie są symptomy dysleksji, w zależności od etapu rozwoju,
 • jak wygląda terapia dysleksji.

Continue reading