Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Dwa różne dokumenty regulujące kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie i indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne


Na początku małe przypomnienie dotyczące orzeczeń. Orzeczenia wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych najczęściej możemy spotkać się z następującymi orzeczeniami:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychdla uczniów z niepełnosprawnością głęboką. 

Continue reading

Pedagog szkolny a pedagog specjalny

Podsumowanie pracy dwóch szkolnych specjalistów


Kończący się już rok szkolny był pełen wyzwań. Na przedszkolnych i szkolnych korytarzach pojawił się pedagog specjalny. Na początku września tak naprawdę trudno było określić, czym pedagog specjalny będzie się zajmował, jakie wyzwania przed nim czekają i jak będzie wyglądała współpraca z innymi specjalistami pracującymi w placówce. Na początku roku szkolnego wraz z Wiolą z @bluefingersbywiola przygotowałyśmy artykuł dotyczący różnicy pomiędzy pedagogiem szkolnym a pedagogiem specjalnym. Jeśli jeszcze nie przeczytaliście, zajrzyjcie koniecznie tutaj > Continue reading

Jak oceniać uczniów z SPE?

Krótka refleksja na temat oceniania


Końcówka roku szkolnego wiąże się przede wszystkim z ogromem pracy, w skład której wchodzi m.in. ocenianie uczniów. Ocenianie nigdy nie jest proste, zwłaszcza kiedy mamy przed sobą ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Continue reading

Co to jest autyzm?

Wiedza w pigułce na temat spektrum autyzmu – artykuł we współpracy z Fundacją SYNAPSIS


2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób z autyzmem. Kwiecień to miesiąc, w którym sporo mówi się na temat autyzmu, dlatego też i tutaj, w najbliższym czasie, znajdziecie trochę wiadomości na temat autyzmu. Continue reading

Co to jest rewalidacja?

Słów kilka o zajęciach rewalidacyjnych w szkołach ogólnodostępnych


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia rewalidacyjne,
 • kto może z nich skorzystać,
 • czym różnią się od zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć specjalistycznych oraz zintegrowanych działań nauczycieli o charakterze rewalidacyjnym,
 • jakie są rodzaje zajęć rewalidacyjnych,
 • jak wygląda organizacja zajęć,
 • kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne,
 • czy zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe.

Continue reading

Pedagog szkolny a pedagog specjalny

Podobieństwa i różnice w pracy dwóch różnych specjalistów


Od roku szkolnego 2022/23 w szkole mamy nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. Wiele osób ma problem z odróżnieniem roli pedagoga szkolnego od pedagoga specjalnego, a musimy pamiętać, że to dwa różne stanowiska. Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom, dotyczącym zarówno pracy pedagoga szkolnego, jak i pedagoga specjalnego postanowiłyśmy z Wiolą @bluefingersbywiola przygotować dla Was artykuł, w którym staramy się wyjaśnić rolę i zadania pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego, a także podkreślić ścisłą współpracę tych dwóch specjalistów. Continue reading

Co to są specjalne potrzeby edukacyjne?

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są specjalne potrzeby edukacyjne (SPE),
 • kim są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • jak rozpoznać dziecko z SPE, które nie posiada opinii bądź orzeczenia,
 • co przysługuje uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Continue reading

Opinia a orzeczenie

Czym różnią się te dwa dokumenty?


Z artykułu dowiesz się:

 • czym różni się opinia od orzeczenia,
 • gdzie można uzyskać tego typu dokumenty,
 • czego dotyczą opinie i orzeczenia najczęściej spotykane w szkole,
 • co może zrobić rodzic po odebraniu opinii lub orzeczenia,
 • jakie korzyści dla ucznia niesie ze sobą posiadanie opinii bądź orzeczenia.

Continue reading