Co to jest Fas?

Funkcjonowanie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym


W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • co to jest FAS,
 • jak rozpoznać dziecko z FAS,
 • jakie są trudności (w tym edukacyjne) oraz mocne strony dziecka z FAS,
 • jak pracować z dzieckiem z FAS,
 • czy istnieją możliwości leczenia FAS.

Continue reading

Co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce + strony internetowe z materiałami przydatnymi do zajęć


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i kto może z nich skorzystać,
 • jak wygląda organizacja zajęć w szkole,
 • jakie są przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć,
 • na jakich stronach internetowych można znaleźć materiały przydatne do zajęć.

Continue reading

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole i placówce


Z artykułu dowiesz się:

 • co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • kto może w nich uczestniczyć,
 • jak wygląda organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • jakie korzyści przynosi uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Continue reading